top of page

Inšpirácia pre stredoškolákov: Michal Daniel a jeho cesta z asistenta na vedúcu pozíciu

Objavte inšpiratívny príbeh Michala Daniela, ktorý svojou netradičnou cestou stúpol z pozície asistenta až na vedúcu pozíciu Chief People & Legal Officer v Notino. V dnešnom svete neustále sa meniaceho pracovného prostredia je jeho príbeh dôkazom, že odhodlanie a medzinárodné skúsenosti sú kľúčovými faktormi úspechu. Michal nám ukáže, ako sa mu podarilo zaviesť Notino do medzinárodného prostredia, a čo sú podľa neho dôležité zručnosti absolventov na momentálnom trhu práce.Prečo ste sa rozhodli študovať v Španielsku už v tak mladom veku a v čom Vás to najviac obohatilo?


To rozhodnutie pre štúdium španielskeho jazyka plynulo z mojich ambícií (už v tej dobe). Vedel som, že jazyky sú veľmi dôležité pre kariéru a preto, aby sa mi ,,otvoril svet‘‘. Bolo to jedno z mojich najlepších a najpodstatnejších rozhodnutí. Prinieslo mi to skutočne to ,,otvorenie dverí do sveta‘‘, pretože som spoznal nových ľudí. Vďaka jazyku som sa bol rýchlo zamestnateľný v práci, ktorá ma od prvého momentu bavila. A dostal som sa tak rovno k vedeniu spoločnosti ako tlmočiaci asistent. Navyše mi španielčina dala taktiež mnoho priateľov a možnosť nahliadnuť do novej kultúry, ktorá ma naučila byť pozitívny a milý k ľuďom.

V Notino pracujete ako Chief People & Legal Officer. Názov tejto pozície by nemusel bežnému študentovi napadnúť, keď by sa zamýšľal nad svojím „dream jobom“. Ako vyzerá Váš bežný deň v práci na tomto poste a čo máte na svojej práci najradšej?


Môj bežný pracovný deň asi neexistuje, pretože každý je podstatne iný. A to ma na tom asi baví a napĺňa. Je to o rôznorodosti a tým pádom o obrovskom priestore učiť sa. Každopádne, aby som odpovedal. Veľkú väčšinu času trávim na stretnutiach, a to primárne s mojimi tímami (tvorba a napĺňanie stratégie ale aj operatíva), s ostatnými ľuďmi z firmy (primárne ostatní riaditelia), následne s obchodnými partnermi (hlavne tvorba vzťahov), a potom stretnutiami s inšpiratívnymi ľuďmi (inovácie do spoločnosti). Menšiu časť tvorí operatíva – odpovedanie na emaily a telefonáty. V neposlednom rade (hlavne večer) sa venujem premýšľaniu a tvorbe stratégií.


A najradšej mám dve záležitosti. Z pohľadu spoločnosti mám najradšej vidieť, ako dávame prácu a príležitosť viac a viac ľuďom a tým im nepriamo plníme sny (tak ako aj našim zákazníkom). Z pohľadu mňa osobne hlavne to, ako sa môžem učiť a posúvať, získavať skúsenosti a potom ich používať.Notino sa môže určite pýšiť svojou úspešnou expanziou, na ktorej máte značný podiel. Ako sa Vám podarilo rozšíriť Notino do tak veľkého medzinárodného prostredia?


Chceli sme a spravili sme to. To je to naše DNA. Vidíme cieľ, ktorý dáva zmysel a spravíme všetko pre to, aby sme ho dosiahli. Bola to skvelá práca každého zamestnanca, pretože expanzia sa týka každého oddelenia. Bolo nutné to projektovo podchytiť a koordinovať. Občas sa pobiť za kapacity. A podarilo sa.

Počas vysielania READYCON Česko 2023 ste sa vyjadrili, že je dôležité si život užívať, no zároveň nebáť sa aj obetovať časť svojho voľného času a poriadne zamakať. To sú určite roviny, s ktorými bojuje nejeden študent. Ako dosiahnuť ten správny vyvážený pomer, keď medzi work-life balance je tak tenká hranica?


Každý to má nastavené inak. Tomu rozumiem. Neexistuje správny recept. Ja to posudzujem na základe dvoch vecí. Objektívnej a subjektívnej. Objektívnej po stránke, či plním nastavené ciele (tak ako firemné, tak aj osobné). Na tom je vidieť, či plním očakávania, či si dokážem udržať pozíciu alebo dokonca rásť. Či tým dosiahnem dlhodobú udržateľnosť seba aj spoločnosti. A potom je tu stránka osobná – subjektívna – teda ako sa pri tom cítim. Som spokojný so svojim životom, bavím ma to, napĺňa ma to a vidím v tom prínos. To je podstatné. Na otázku, či by som to menil je jednoznačná odpoveď – nie, pretože som spokojný s kombináciou (tou mojou) osobného a pracovného života. Ten osobný mi neskutočne pomáha dosahovať pracovné výsledky a zase ten pracovný mi dáva priestor žiť osobný život. Oba životy sú v symbióze a navzájom sa podporujú.


V rámci Notino sa angažujete aj v rôznych CSR* aktivitách, vrátane ZET Foundation, kde pomáhajú mladým ľuďom s nie ľahkým osudom. Akú radu by ste dali mladým ľuďom a študentom, ktorí majú v živote ťažší štart a snažia sa nájsť svoju kariérnu cestu, ale nevedia, ako začať?


To je náročná otázka. Neviem, či dokážem správne odpovedať. Odporučil by som skúsiť sa obklopiť úspešnými ľuďmi s dobrým srdcom. Tí vám pomôžu, navedú a veľa vás naučia.


Vedeli by ste zo svojich skúseností odporučiť študentom, akú konkrétnu zručnosť alebo zručnosti by si mali osvojiť, aby sa lepšie uplatnili na trhu práce a dosiahli úspech?


Znovu to bude závisieť od konkrétnej osoby a situácie. Ja môžem povedať, čo bolo prínosné pre mňa v mojej situácii. Nebrať si veci osobne, niekedy veci aj prehltnúť a ísť ďalej. Pri tom tvrdo drieť, ale vedieť sa oceniť a predať. A k zručnostiam, určite jazyky, určite podnikateľské zmýšľanie a s tým súvisiacu adaptabilitu – zmena je dobrá a chcená, ale musíte ju vedieť riadiť a komunikovať.


*CSR: z angl. „Corporate Social Responsibility“ - Spoločenská zodpovednosť firiem.


Comments


bottom of page