READYCON_2022_Logo_Basic-03.png

Najväčšia online udalosť pre stredoškolákov

o budúcnosti trhu práce a trendoch vo vybraných odborných oblastiach 

2

KRAJINY

700+​

STREDNÝCH ŠKÔL

80+

ŠPECIALISTOV

Obrázok (1).png
Obrázok (2).png

READYCON je online vysielané podujatie, ktorého cieľom je každoročne prinášať najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl.

Podujatie poskytuje študentom prehľad v aktuálnych trendoch na trhu práce a vo vybraných odborných oblastiach, aby vedeli robiť lepšie kariérne rozhodnutia, ktoré im pomôžu pri uplatňovaní sa v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

Obrázok (32).png
Obrázok (33).png

Na našich poduajtiach vystupujú experti z rôznych odvetví a mnohých popredných organizácií, ako napríklad

Obrázok (15).png
28.png
Obrázok (7).png
20.png
Obrázok (8).png
Obrázok (10).png
Obrázok (18).png
Obrázok (11).png
22.png
Obrázok.png
Obrázok (31).png
Obrázok (9).png
Obrázok (20).png
60.png
Obrázok (19).png
29.png
Obrázok (2).png
Obrázok (21).png
Obrázok (6).png
Obrázok (24).png
Obrázok (27).png
Obrázok (22).png
Obrázok (28).png
Obrázok (5).png
Obrázok (6).png