Sponsorship Proposal - READYCON22.png

 "TRH PRÁCE SA MENÍ   RÝCHLEJŠIE AKO KEDYKOĽVEK   PREDTÝM

 - Erik, virtuálny asistent Vášho   autonómneho vozidla 

Image by julien Tromeur
Image by julien Tromeur
Image by julien Tromeur

MOST MEDZI ŠKOLOU A BUDÚCNOSŤOU TRHU PRÁCE

READYCON je online vysielané podujatie, ktorého cieľom je každoročne prinášať najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl.

Podujatie poskytuje študentom prehľad v aktuálnych trendoch na trhu práce v nosných oblastiach ekonomiky, aby vedeli robiť lepšie kariérne rozhodnutia, ktoré im pomôžu pri uplatňovaní sa v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

READYCON 

READYCON 

 

Na našich poduajtiach vystupujú experti z rôznych odvetví a mnohých popredných spoločností ako napríklad

8_edited.jpg

A mnohí ďalší.