top of page

Registračný formulár – READYCON SLOVENSKO 2023

Oznámenie o súhlase a použití údajov:

Vyplnením tohto registračného formulára súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje budú zhromažďované, spracovávané a uchovávané za účelom registrácie na túto udalosť a jej riadenia. Vaše údaje budú spracovávané v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a našou politikou ochrany osobných údajov.

Zhromaždené údaje:​​

  • Názov školy

  • E-mailová adresa alebo Instagramový účet

  • Sledovacie preferencie (zvolené odborné relácie)

  • Počty študentov

Účel zhromažďovania údajov:

Vaše osobné údaje zhromažďujeme výlučne za účelom uskutočnenia vašej registrácie na túto udalosť, komunikácie informácií týkajúcich sa udalosti a zabezpečenia plynulého priebehu vašej účasti na udalosti. Vaše údaje nebudú použité na žiadne iné účely bez vášho výslovného súhlasu.

Uchovávanie a zabezpečenie údajov:

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v službách Google Forms a Google Drive, prístupné iba autorizovaným osobám zúčastneným na správe udalosti. Zaviedli sme potrebné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom alebo zverejnením.

Uchovávanie údajov:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov alebo podľa požiadaviek platných zákonov a predpisov. Po uplynutí tejto doby budú vaše údaje bezpečne odstránené.

Vaše práva:

Máte právo na prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré uchovávame. Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa vašich údajov, prosím, kontaktujte nás na info@readycon.live.

Spracovatelia tretích strán:

Služby tretích strán (napr. e-mailové platformy) môžeme využívať na zasielanie komunikácií týkajúcich sa udalosti. Títo poskytovatelia služieb sú v súlade s GDPR a budú spracovávať vaše údaje iba podľa našich pokynov.

Účinnosť:

Tieto informácie sú platné a účinné od 1.9.2023.

bottom of page