READYCON

 NAJVÄČŠIE ONLINE PODUJATIE PRE STREDOŠKOLÁKOV 

 ZAMERANÉ NA BUDÚCNOSŤ TRHU PRÁCE 

 25.10.2022 

 

READYCON JE

woman in black framed eyeglasses_edited_edited.png

najväčšie online podujatie prinášajúce aktuálne poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celej Českej republike. 

Pokrok nevyhnutne prináša zmeny a tie sa odrazia najmä na trhu práce. Umelá inteligencia, automatizácia, robotizácia a mnohé ďalšie trendy menia potreby zamestnávateľov a mladí ľudia sa budú musieť vedieť adaptovať, aby sa na trhu práce dokázali dobre uplatniť – a to nielen po škole, ale aj neskôr v kariére.

 

Cieľom vysielania READYCON je poskytnúť stredoškolákom prehľad v aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti v nosných odvetviach ekonomiky, aby vedeli robiť lepšie rozhodnutia a podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. 

 

Našou víziou je každoročne pomôcť tisíckam študentov pripraviť sa na budúci svet práce a podporiť tak ich plynulý prechod od školskej lavice k zmysluplnej pracovnej pozícii.

 

READYCON 

Online vysielanie READYCON sa skladá zo siedmich paralelne prebiehajúcich relácií, z ktorých sa každá zaoberá jednou z nasledujúcich tém

READYCON ČESKO

2022

ELEKTROTECH-NIKA

Elektroenergetika, Vesmírne energetické systémy, Internet vecí, Robotika a kybernetika, Pokročilé elektrické systémy, Bezpilotné stroje, Informačné a telekomunikačné systémy, Elektronické, magnetické, kvantové zariadenia a ďalšie

Read More
Starship-2019-Moon-base-render-SpaceX-1_edited.jpg

READYCON ČESKO

2022

OBCHOD A SLUŽBY

E-commerce a digitálny obchod, Zákazník a hyper-personalizácia, Spolupráca človeka a robota, Umelá inteligencia na pracovisku, Demografické zmeny a služby budúcnosti a ďalšie

Read More
Image by eggbank

READYCON ČESKO

2022

STROJÁRSTVO

Automobilové, letecké a kozmické systémy, CAD/CAM, 3D tlač, Nanomateriály, Tmavé továrne, Exo-skeletony, Pokročilá výroba, Autonómne vozidlá, Digitálne dvojčatá a ďalšie

Read More
Image by ThisisEngineering RAEng

READYCON ČESKO

2022

STAVEBNÍCTVO

Zmiešaná realita, Smart mestá, Smart bývanie, Digital water technology, Geografický informačný systém, Materiály budúcnosti, BIM technológie, Ekovýstavba, 3D lasérové skenovanie a ďalšie

Read More
AQh73c64EohNEyuNhcqsQf.jpeg

READYCON ČESKO

2022

ZDRAVOTNÍC-

TVO

Bio 3D tlač, Biotechnológie, Digitalizácia v zdravotníctve, Zdravotná starostlivosť na diaľku, Nanomedicína, Genetické inžinierstvo, Nemocnice budúcnosti, Robotizácia v chirurgii a ďalšie

Read More
Image by jesse orrico

READYCON ČESKO

2022

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

Cloud Computing, Veľké dáta, Internet Vecí, Umelá Inteligencia, Virtuálna realita, Kybernetická bezpečnosť, Blockchain, Quantum computing, 5G technológie, Chatboty, Open source softvér a ďalšie

Read More
Image by Drew Dizzy Graham

READYCON ČESKO

2022

FINANCIE

FinTech, Kryptomeny, Alternatívne spôsoby platieb, Digitalizácia  bankovníctva, InsurTech, Otvorené bankovníctvo, Zdieľaná ekonomika, Crowdfunding, Venture kapitál a ďalšie

Read More
Image by Aleksi Räisä

READYCON 

Sponsorship Proposal - READYCON22.png

 READYCON REČNÍCI 

Image by Maximalfocus

Odhalíme Čoskoro

Snímka obrazovky 2022-01-14 o 13.09.43.png

Odhalíme Čoskoro

Snímka obrazovky 2022-01-14 o 17.15.18.png

Odhalíme Čoskoro

Image by Arseny Togulev

Odhalíme Čoskoro

Odhalíme čoskoro

READYCON 

 

PROGRAM VYSIELANIA

Odhalíme čoskoro

 1. RELÁCIA

08:00 - 09:10

 2. RELÁCIA

09:10 - 10:15

 3. RELÁCIA

10:15 - 10:30

Relácia je vysielaná všetkým študen-tom a je zameraná na budúcnosť trhu práce z globálneho pohľadu.

Ide o sedem paralelne prebiehajúcich relácií rozdelených podľa odborov. Obsahovo sú zamerané na aktuálne trendy v jednotlivých odboroch.

Relácia je vysielaná všetkým študentom a je zameraná na kľúčové zručnosti blízkej budúcnosti.

READYCON 

 

PRÍLEŽITOSTI

V spolupráci s našimi partnerskými organizáciami a fakultami sme si pre Vás pripravili pasáž, v ktorej môžete nájsť rôzne príležitosti – od študentských zliav až po ponuky práce. 

Odhalíme čoskoro

 
Sponsorship Proposal - READYCON22.png

SPOZNAJTE PARTNERSKÉ ŠKOLY READYCONU

Odhalíme čoskoro

READYCON 

 

READYCON

PRIPRAVENÝ VĎAKA NAŠIM PARTNEROM

Odhalíme čoskoro

READYCON 

 
Vstúpte medzi digi stánky 👉

Odhalíme čoskoro