zurich-logo-blue.png

O nás

Zurich Bratislava, pobočka švajčiarskej poisťovne Zurich Insurance Company, je kompetenčné centrum so sídlom na Slovensku, ktoré poskytuje špecializované služby v oblasti životného a neživotného poistenia, data science, manažmentu rizík, business intelligence, informačných technológii, ako aj správu poisťovacích sietí a technické učtovníctvo. Viac ako 300 zamestnancov na Slovensku podporuje pobočky spoločnosti po celom svete.

Zurich_Zurich.jpg

Zurich Insurance Company Ltd je jedna z popredných poisťovní, ktoré slúžia zákazníkom na globálnych a lokálnych trhoch. Poskytuje široký rozsah produktov a služieb v oblasti majetkového, úrazového a životného poistenia vo viac ako 215 krajinách. Medzi zákazníkov spoločnosti Zurich patria jednotlivci, malé podniky, stredné a veľké spoločnosti, ako aj nadnárodné korporácie.

Zurich_library.jpg

Naša práca má medzinárodný dosah

Z bratislavskej pobočky Zurich Insurance Company vychádzajú údaje a výsledky, bez ktorých by sa nezaobišli ani v samotnej centrále v Zurichu. Finančné predpovede, na ktorých pracujeme ako aj aplikácie, ktoré vyvíjame, využívajú poistní matematici a analytici po celom svete. Tieto poistné modely a softvéry vytvárame za pomoci umelej inteligencie a najnovších technológií. Dokážu prognózovať, čo sa bude diať s financiami spoločnosti v najbližšom období či podrobne analyzovať budúce riziká.

Spoločnosť, ktorá sa stará

Poisťovňa Zurich je tu v Bratislave nielen skvelým miestom na prácu. Sme tu, aby sme sa starali o našich kolegov rovnako, ako sa staráme o našich zákazníkov. Ako súčasť nášho tímu sa stávate podstatou nášho podnikania, pretože pridávate hodnotu všetkému, čo robíme. Stávate sa súčasťou tímu, ktorý funguje nielen po pracovnej ale aj ľudskej stránke. Kolegov lepšie spoznáte prostredníctvom workshopov, spolupráce na zaujímavých projektoch ale aj prostredníctvom neformálnych tímových aktivít, team buildingov a športových zážitkov.

Snažíme sa vytvárať príjemné a zdravé pracovné prostredie, k čomu dopomáha pravidelná dávka ovocia, masáže na pracovisku, hodiny pilatesu a tiež ergonomicky zabezpečené pracovné miesto.

Je pre nás tiež dôležité realizovať sa a využiť talent každého jednotlivca naplno, neustále sa snažíme napredovať a ponúkame vzdelávanie s využitím online kurzov ako Coursera, LinkeIn learning a iné, certifikačných programov, či vzájomným zdieľaním skúseností s technológiami, ktoré nás posúvajú k inováciám.  

Nie je nám ľahostajný ani svet okolo nás, preto triedime odpad, kompostujeme a eliminujeme tlač kancelárskeho papiera. Taktiež sa snažíme pomáhať mimovládnym organizáciám s aktivitami na podporu miestnej komunity, či ľudí v núdzi.

Ponúkame aj mnohé ďalšie benefity ako napríklad finančné bonusy a voľno navyše pri narodení dieťaťa, možnosť koncentrovaného pracovného týždňa, či možnosť osobného voľna v neočakávaných situáciách.

Tak čo, chcel by si s nami pracovať?