logo.png

O NÁS

TSS GRADE, a.s. je stavebná spoločnosť s bohatou históriou a dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom i zahraničnom stavebnom trhu. V súčasnosti TSS GRADE, a.s. ponúka široké portfólio komplexných služieb súvisiacich s prípravou, výstavbou či rekonštrukciou stavebných objektov v Slovenskej i Českej republike. Zabezpečuje spracovanie investičných zámerov, územných rozhodnutí, kalkulácií projektov a stavebných povolení podľa požiadaviek investora. Prvoradá pozornosť je sústreďovaná problematike kvality práce a tiež ochrane životného prostredia i hospodáreniu s odpadmi.

slider1.jpg

Počas svojej dlhoročnej pôsobnosti na stavebnom trhu, TSS GRADE, a.s. zrealizovala viaceré významné stavby v rôznych segmentoch staviteľstva.

Cieľom TSS GRADE, a.s. je byť stabilným obchodným partnerom, poskytovať kvalitu a sortiment služieb na základe etického a ústretového prístupu, na základe ktorého bude spoločnosť schopná vyhovieť potrebám a požiadavkám svojich zákazníkov.

Aj Vy máte šancu stať sa členom nášho tímu!

csvsds.jpg

TSS GRADE, a.s. je stabilnou stavebnou spoločnosťou s dlhoročnou históriou, ktorá ponúka členom svojho tímu istotu a množstvo možností pre odborný, profesionálny a osobný rozvoj. Ak máte chuť neustále sa rozvíjať a máte zmysel pre tímovú prácu, TSS GRADE, a.s. je tým správnym miestom pre Vás.

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je už niekoľko rokov rozbehnutý proces výchovy budúcich zamestnancov pre spoločnosti, ktoré sú zapojené do systému vzdelávania pomocou príslušnej strednej odbornej školy a budúceho zamestnávateľa a spolupracujú na praktickej príprave mladých ľudí na budúce povolanie v podmienkach zamestnávateľa. Preto sme sa v TSS GRADE, a.s. rozhodli využiť možnosť výučby a vzdelávania svojich budúcich zamestnancov a vstúpiť do systému duálneho vzdelávania  od školského roku 2021/2022 a ponúknuť možnosť študovať z TSS GRADE, a.s. v tomto systéme duálneho vzdelávania a následne sa stať perspektívnym zamestnancom TSS GRADE, a.s. 

P1690700-2.jpg