top of page

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

 • Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, 977 46 Brezno

 • Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová 

 • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen

 • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa

 • Spojená škola v Detve, Štúrova 848, 962 12 Detva

 • Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa

 • Gymnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo

 • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica

 • Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12, 969 01 Banská Štiavnica

 • Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

 • Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1, 960 01 Zvolen

 • Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica

 • Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, 050 01 Revúca

 • Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, 981 12 Hnúšťa

 • Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, 965 01 Žiar nad Hronom

 • Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 980 61 Tisovec

 • Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Školská 5, 977 01 Brezno

 • Stredná odborná škola Tisovec, Jesenského 903, 980 61 Tisovec

 • Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce

 • Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronom

 • Stredná odborná škola, J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01 Fiľakovo

 • Spojená škola, Školská 7, 974 01 Banská Bystrica

 • Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen

 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica

 • Hotelová akadémia Brezno, Malinovského 1, 977 01 Brezno

 • Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica

 • Súkromná obchodná akadémia DSA, Nám. Matice slovenskej 23, 965 01 Žiar nad Hronom

 • Stredná odborná škola, Generála Viesta č. 6, 050 01 Revúca

 • Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská cesta 8164, 960 01 Zvolen

 • Spojená škola, Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň

BRATISLAVSKÝ KRAJ

 • Súkromné bilingválne gymnázium, Česká 10, 831 03 Bratislava

 • Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

 • Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, 841 01 Bratislava

 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, 811 03 Bratislava

 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 993/16, 851 01 Bratislava

 • Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky

 • Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava

 • Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

 • Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava

 • Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, 811 02 Bratislava

 • Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 04 Bratislava

 • Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava

 • Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28, 851 04 Bratislava

 • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava

 • Gymnázium, Metodova 2, 821 08 Bratislava

 • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, 826 64 Bratislava

 • Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava

 • Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava

 • Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava

 • Duálna akadémia, z.z.p.o., Jána Jonáša 5, 841 08 Bratislava

 • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky

 • Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, 903 01 Senec 

 • Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

KOŠICKÝ KRAJ

 • Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce

 • Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, 040 01 Košice

 • Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice

 • Stredná odborná škola agrotechnická, Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 Michalovce

 • Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice

 • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, 040 01 Košice

 • Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice, Charkovská 1, 040 22 Košice

 • Gymnázium, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves

 • Obchodná akadémia Trebišov, Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov

 • Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany

 • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01 Košice

 • GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, 040 01 Košice

 • Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

 • Stredná odborná škola techniky a služieb, J. Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany

 • Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava

 • Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice

 • Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce

 • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, 040 01 Košice

 • Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice

 • Stredná odborná škola, Ulica Rákócziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec

 • Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava

 • Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

 • Gymnázium, Trebišovska 12, 040 11 Košice

 • Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, 042 24 Košice

 • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava 

NITRIANSKY KRAJ

 • Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, 94550 Komárno

 • Obchodná akadémia, Bolečkova 2, 950 50 Nitra

 • Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským, Letomostie 3, 940 61 Nové Zámky

 • Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ulica Františka Hečku 25, 934 01 Levice

 • Obchodná akadémia Zlaté Moravce, Bernolákova 26, 953 20 Zlaté Moravce

 • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05 Nitra

 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra

 • Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 950 50 Nitra

 • Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany

 • Gymnázium, Párovská 1, 950 50 Nitra

 • Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 2429, 934 01 Levice

 • Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany

 • Obchodná akadémia, Ul. K. Kittenbergera 2, 934 40 Levice

 • Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským, Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, 953 01 Zlaté Moravce

 • Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, 950 50 Nitra

 • Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice

 • Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, 952 01 Vráble

 • Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky

 • Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky 

PREŠOVSKÝ KRAJ

 • Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov

 • Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník

 • Cirkevná spojená škola, Švermova 10, 069 01 Snina

 • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné

 • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

 • Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad

 • Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

 • Stredná odborná škola Alexandra Dubčeka, Alexandra Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou

 • Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 27 Levoča

 • Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok, MUDr. Alexandra č. 29, 060 01 Kežmarok

 • Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, 080 01 Prešov

 • Obchodná akadémia Poprad, Murgašova 94, 058 22 Poprad

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov

 • Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov

 • Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 01 Snina

 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov

 • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné

 • Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad

 • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa

 • Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov

 • Súkromné Gymnázium DSA Sabinov, Komenského 40, 083 01 Sabinov

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24, 066 01 Humenné

 • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska č. 16, 080 01 Prešov

 • Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné

 • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves

 • Stredná odborná škola služieb, Košická 20, 080 01 Prešov

 • Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko Duklianskych hrdinov 3976/3, 080 01 Prešov

 • Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34, 080 05 Prešov

 • Gymnázium, Konštantínova 2, 080 65 Prešov

 • Súkromná stredná odborná škola v Poprade, SNP 1253, 058 01 Poprad

 • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov

 • Stredná odborná škola Snina, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

 • Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník

 • Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou

 • Spojená škola, Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

 • Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove, Jiráskova 12, 085 70 Bardejov

 • Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad

 • Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2, 080 01 Prešov

 • Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné

 • Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad

 • Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 01 Prešov

 • Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

 • Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, 058 50 Poprad 

 • Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany

TRENČIANSKY KRAJ

 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava

 • Stredná odborná škola, Športová 675, 916 01 Stará Turá

 • Stredná odborná škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín

 • Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Ul. A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza

 • Gymnázium, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom

 • Spojená škola, I. Krasku 491, 020 32 Púchov

 • Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová

 • Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica

 • Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou

 • Gymnázium Púchov, Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov

 • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

 • Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom

 • Gymnázium, Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica

 • Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica

 • Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

TRNAVSKÝ KRAJ

 • Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava

 • Stredná zdravotnícka škola, Športová ulica 349/34, 929 01 Dunajská Streda

 • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica

 • Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda

 • Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany

 • Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, 918 50 Trnava

 • Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec

 • Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava

 • Gymnázium M. R. Štefánika, ul. Slnečná 2, 931 01 Šamorín

 • Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

 • Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3, 917 02 Trnava

 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 77 Piešťany 

ŽILINSKÝ KRAJ

 • Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto

 • ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

 • Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, 036 80 Martin

 • Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Ul. 17. novembra 2701, 022 01 Čadca

 • Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 860/9, 031 01 Liptovský Mikuláš

 • Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo

 • Gymnázium, Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina

 • Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin

 • Súkromná stredná odborná škola, SNP 1202/14, 026 01 Dolný Kubín

 • Súkromná stredná odborná škola, Dom odborov Antona Bernoláka 51 blok B, 010 01 Žilina

 • Gymnázium Jozefa Cígera Hronského, Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín

 • Evanjelická spojená škola v Martine, M. R. Štefánika 19, 036 01, Martin

 • Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina

 • Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina

 • Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin

 • Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš

 • Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica

 • Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany

 • Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

 • Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina

 • Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, 034 01 Ružomberok

 • Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, 010 01 Žilina

 • Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, 022 01 Čadca

 • Gymnázium Jozefa Lettricha, J. Lettricha 2, 036 01 Martin

 • Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo

 • Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, 010 01 Žilina

 • Spojená škola Nižná, Hattalova 471, 027 43 Nižná

 • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš, Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš

 • Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, 028 01 Trstená

 • Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, 010 01 Žilina

 • Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

 • Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín

 • Gymnázium, Javorová 5, 015 21 Rajec

 • Stredná priemyselná škola technická, L. Novomeského 5/24, 036 36 Martin

 • Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok

 • Stredná odborná škola stavebná, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš

 • Gymnázium, Štefánikova 219/4, 014 44 Bytča

 • Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178, 029 01 Námestovo

 • Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 022 01 Čadca

 • Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín

 • Spojená škola, Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň

 • Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín

 • Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Horná 137, 022 01 Čadca 

 • Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok

bottom of page