top of page

Sme najväčší výrobca
elektriny na Slovensku
a jeden z najväčších
v strednej Európe

Ako najväčší súkromný investor na Slovensku ponúkame stabilné zamestnanie a 80-ročné skúsenosti v energetike. Aj keď máme jadrové
reaktory a unikátne technológie, tým
najdôležitejším sú stále naši zamestnanci.

1.png
2.png
4.png

64 %

podiel Slovenských
elektrární
na výrobe elektriny
na Slovensku

Naše ocenenia
a úspechy

Najzamestnávateľ 2021, 2020 a 2019

Sme najlepší
zamestnávateľ v kategórii
výroba a priemysel v súťaži
Najzamestnávateľ za rok
2021 a 2020 a 3. najlepší
za rok 2019.

Climate
Leaders 2022 a 2021

Sme lídrom v znižovaní
emisií podľa rebríčka
Financial Times: Europe‘s
Climate Leaders.

Bezpečný podnik
 

Našu starostlivosť
o zdravie a bezpečnosť
zamestnancov dokladá
aj osvedčenie Bezpečný
podnik.

Vyrábame elektrickú energiu, preto si uvedomujeme svoju spoločenskú
zodpovednosť. Dôkazom sú viaceré významné ocenenia.

Zodpovedný
zamestnávateľ

O našej neustálej snahe
o to, aby bol zamestnanec
vždy na prvom mieste,
svedčí ocenenie Zodpovedný
zamestnávateľ.

Via Bona Slovakia
2019

Špeciálna cena
„Zamestnávateľ ústretový
k rodine, rodovej rovnosti
a rovnosti príležitostí“ za rok
2019.

Cena ministra
životného prostredia

Cena ministra životného
prostredia SR za dlhodobý
prínos v oblasti životného
prostredia.

Študenti
a absolventi

Praktický výcvik EMO

V spolupráci so strednými
odbornými školami
technickými v Tlmačoch a
vo Vrábloch zabezpečujeme
výchovu mladých technikov
pre jadrovú elektráreň
Jaslovské Bohunice.

Praktický výcvik EBO

V spolupráci so strednou
školou elektrotechnickou
v Trnave zabezpečujeme
výchovu mladých technikov
pre jadrovú elektráreň
Mochovce.

Program Absolvent

Vysokoškoláci pracujú u
nás so všetkými výhodami
a benefitmi ako naši interní
zamestnanci, no zároveň sa
flexibilne prispôsobujeme ich
školskému rozvrhu.

7.png

Podpora mladých osobností v oblasti energetiky je pre nás dôležitá. Svojich budúcich kolegov nehľadáme iba na trhu práce, ale ich aj sami vychovávame. Vytvorených máme niekoľko úspešných projektov.

Stáže

Celoročné študentské
stáže pre vysokoškolákov
v rôznom obore, pričom
v prípade obojstrannej
spokojnosti končí stáž
pracovnou ponukou.

Konzultácie prác

Špecialisti zo Slovenských
elektrární sa delia o svoje
vedomosti so študentami
stredných a vysokých škôl.

Prax, brigády a iné

Pre študentov máme toho
naozaj veľa: letné stáže,
odborná prax, brigády pre
deti našich zamestnancov...

8.png

Slovenské Elektrárne, a.s.

9.png
bottom of page