rwe logo.png
RWE_IMG_4234_5_6_fused-1.png

RWE Gas Storage CZ

Zajišťujeme pro vás strategické zásoby energie v unikátní síti podzemních zásobníků plynu

Jsme největším provozovatelem podzemních zásobníků zemního plynu v České republice. Provozujeme celkem 6 zásobníků – Dolní Dunajovice, Háje, Lobodice, Štramberk, Třanovice a Tvrdonice, jejichž celková kapacita pokrývá zhruba třetinu roční spotřeby zemního plynu v ČR. Naše zásobníky tak patří mezi strategickou infrastrukturu naší země.

Vzhledem k unikátnímu zaměření naší společnosti u nás najde perspektivní uplatnění řada profesí. Uvítáme především strojní a elektro odborníky na všech úrovních dosaženého vzdělání, široké pole působnosti u nás ale naleznou také geologové či IT experti. Na pozicích v komerčním dispečinku mohou své schopnosti s úspěchem rozvíjet lidé s analytickým myšlením a znalostí cizích jazyků.

Náš styl

Naše firemní kultura je stejně otevřená a pestrá, jako lidé, kteří v našich společnostech po celém světě pracují. Proto podporujeme a rozvíjíme různorodé pracovní týmy, založené na slušnosti a úctě k individualitě každého jedince.

Pracujeme jako tým, a přitom respektujeme a rozvíjíme individuální schopnosti každého jednotlivce. K lidem se chováme s respektem, dbáme o jejich bezpečnost, umíme je ocenit a nesvazujeme jejich iniciativu řadou zbytečných omezení.

RWE_20191024_RWECareer_HeaderImage_Diversity.jpg

Naši zaměstnanci společně vyznávají základní firemní hodnoty, jimiž jsou důvěra, výkon a nadšení. Důvěra v lidský um, poznání i odpovědnost, důvěra ve schopnosti každého jednotlivce posouvat věci dopředu. Nadšení pro změny, inovace a nové technologie, které nám umožňují dodávat našim zákazníkům po celém světě čistou, bezpečnou a cenově dostupnou energii.

RWE_IMG_4534-1.png

RWE jako dobrý soused

Cítíme se být nedílnou součástí celé společnosti a chápeme svoji spoluodpovědnost za udržitelný rozvoj ve všech zemích, regionech a lokalitách, kde působíme. Kromě důrazu na ochranu životního prostředí podporujeme i vzdělanost nebo kulturní a společenský život občanů v místě našeho podnikání. Pravidelně pořádáme „dny otevřených dveří“, přispíváme na provoz neziskových organizací, aktivně se zapojujeme do řady akcí podporujících dobré sousedské vztahy a zdravou občanskou společnost, to vše prostřednictvím grantového programu Dobrý soused.

Kde nás najdete

Propojte se s námi a přidejte se k rodině více než 20 000 zaměstnanců RWE ze všech koutů světa. Pojďte s námi vytvářet moderní a odpovědnou energetiku budoucnosti. Mezinárodní prostředí, inovativní technologie, otevřená a rozmanitá kultura vám poskytnou nepřeberné množství příležitostí k zúročení vašich znalostí, ambicí a kreativních nápadů. Spojit se s námi můžete telefonicky, e-mailem, přes naše kariérní stránky nebo sociální sítě.

- Telefon: 00420 607 841 104
- E-mail: HRCZ@rwe.com
- Kariérní stránky: https://rwe.jobs.cz/

  • Twitter