top of page

Pripravte sa na jedinečný online zážitok v podaní našich ôsmich paralelne prebiehajúcich online relácií, z ktorých každá relácia je zameraná na najvýznamnejšie trendy a objavy danej oblasti. Vyberte si odbornú oblasť, edukujte sa a napredujte!

21. NOVEMBER
2023

8:00 – 9:40

mouse image

AGENDA

Trendy v informačných technológiách

8:00 – 8:45

 • Otvorenie podujatia

Moderátor

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme 

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme 

Onedlho odhalíme


8:45 – 8:55

 • Prestávka


8:55 – 9:40

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Uzatvorenie podujatia

Moderátor

AGENDA

Trendy v elektro-technike

8:00 – 8:45

 • Otvorenie podujatia

Moderátor

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme 

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme 

Onedlho odhalíme


8:45 – 8:55

 • Prestávka


8:55 – 9:40

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Uzatvorenie podujatia

Moderátor

Anchor 1

Prepared thanks to our community of schools, partners, and many individuals. Thank you!

Coming soon

AGENDA

Trendy v strojárstve

8:00 – 8:45

 • Otvorenie podujatia

Moderátor

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme 

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme 

Onedlho odhalíme


8:45 – 8:55

 • Prestávka


8:55 – 9:40

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Uzatvorenie podujatia

Moderátor

AGENDA

Trendy v stavebníctve

8:00 – 8:45

 • Otvorenie podujatia

Moderátor

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme 

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme 

Onedlho odhalíme


8:45 – 8:55

 • Prestávka


8:55 – 9:40

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Uzatvorenie podujatia

Moderátor

AGENDA

Trendy v zdravotníctve

8:00 – 8:45

 • Otvorenie podujatia

Moderátor

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme 

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme 

Onedlho odhalíme


8:45 – 8:55

 • Prestávka


8:55 – 9:40

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Uzatvorenie podujatia

Moderátor

AGENDA

Trendy vo financiách

8:00 – 8:45

 • Otvorenie podujatia

Moderátor

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme 

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme 

Onedlho odhalíme


8:45 – 8:55

 • Prestávka


8:55 – 9:40

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Uzatvorenie podujatia

Moderátor

AGENDA

Trendy v obchode a službách

8:00 – 8:45

 • Otvorenie podujatia

Moderátor

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme 

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme 

Onedlho odhalíme


8:45 – 8:55

 • Prestávka


8:55 – 9:40

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Uzatvorenie podujatia

Moderátor

AGENDA

Trendy v médiách, marketingu
a manažmente

8:00 – 8:45

 • Otvorenie podujatia

Moderátor

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme 

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme 

Onedlho odhalíme


8:45 – 8:55

 • Prestávka


8:55 – 9:40

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Onedlho odhalíme

Onedlho odhalíme

 • Uzatvorenie podujatia

Moderátor

Pripravené vďaka našej komunite škôl, partnerov a mnohých jednotlivcov. Ďakujeme!

Onedlho odhalíme

bottom of page