PPA_slide.jpg

POSLANIE

Pre našich partnerov chceme poskytovať služby, ktoré im pomôžu v zefektívnení ich činnosti a zvyšovaní ich konkurencieschopnosti. Pre našich zamestnancov chceme vytvárať prostredie istoty, stability, profesionálneho a osobného rastu.

Oblasti Pôsobenia

PPA_1.png

MERANIE A REGULÁCIA

PPA_6.png

INFORMAČNE A TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY

PPA_2.png

AUTOMATIZOVANÉ SYSTÉMY RIADENIA

PPA_7.png

KOMPLEXNÁ SPRÁVA PRIEMYSELNÝCH AREÁLOV

PPA_3.png

ELEKTRICKÉ

SYSTÉMY

PPA_8.png

OUTSOURCING ENERGETKY

PPA_4.png

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE DIAĽNIC A TUNELOV

PPA_9.png

VÝSTAVBA A ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY

D1 PARK SENEC

PPA_5.png

VÝROBA ROZVÁDZAČOV

PPA_10.png

SERVIS A ÚDRŽBA

Prečo PPA CONTROLL 

 SME TÍM EXPERTOV 

PPA_1.jpg

Dodávku energií, ochranu, riadenie prístrojov a zariadení zastrešuje tím vybraných odborníkov 

RIEŠENIA
NA MIERU

PPA_2.jpg

Prispôsobujeme sa konkrétnemu klientovi, jeho požiadavkám a charakteru zákazky

POMER
CENA / VÝKON

PPA_3.jpg

Nie sme závislí od subdodávateľov a ponúkame vždy optimálne riešenia v pomere cena / výkon

STRATEGICKÁ POZÍCIA NA TRHU

PPA_4.jpg

Vyrovnaná ekonomická situácia našej spoločnosti je zárukou stability aj pre našich klientov

CERTIFIKÁTY

PPA_5.jpg

Sme držiteľmi certifikátov:

systém manažérstva kvality, enviromentálny manažérsky systém, systém manažérstva BOZP a certifikovaná bezpečnosť dodávateľov.