pcla_logo.png
pcla1.jpg

O SPOLOČNOSTI

Považská cementáreň je najstaršou cementárňou na Slovensku a jedným z popredných výrobcov stavebných hmôt. Spolu s dcérskymi spoločnosťami zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Považská cementáreň, a.s. Ladce sa v praktickej politike neobmedzuje len maximalizáciu zisku, ale plní strategickú úlohu trvalo udržateľného rozvoja. Nahrádza prírodné zdroje alternatívnymi palivami; to znamená že, energeticky zhodnocuje  odpady, ktoré by skončili na skládkach. Zachováva tak životné prostredie a zdroje aj pre budúce generácie. Zároveň štandardne preukazovaná vysoká produkčná schopnosť a rastúca ekonomická výkonnosť spoločnosti, podložená progresom ukazovateľa pridaná hodnota, zabezpečili formovanie podmienok pre významný posun smerom k zodpovedajúcej úrovni sociálneho postavenia zamestnancov, najmä v oblasti miezd, postupe humanizácie pracovného prostredia a vo zvyšovaní úrovne bezpečnosti práce.

Vízia spoločnosti

Budúcnosť Považskej cementárne začína dnes.

Hodnotové priority spoločnosti

Spoločnosť a zamestnanec – rešpektovanie ľudských práv a slobôd

Podniková kultúra spolupatričnosti

Vzťah k vonkajšiemu prostrediu – spoločensko-kultúrna funkcia

Zamestnanec a spoločnosť – lojálnosť

Úcta k spolupracovníkovi

Úspešné projekty

Finačné benefity

 • Dovolenka nad rámec ZP (5 dní naviac)

 • 13. a 14. plat

 • Odmeny pri pracovný a životných jubileách

 • Doplnkové dôchodkové poistenie ( 2-3% )

 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily (rehabilitačné pobyty, bežne dostupné procedúry)

 • Príspevky na športové a kultúrne podujatia

 • Príspevky na sociálnu výpomoc

 • Príspevok na zdravotnú starostlivosť

 • príspevok pri pracovnom úraze

 • Príspevok na stravu

 • Príspevok na nealkoholické nápoje (pitný režim, káva, čaj)

 • Príspevok pre ženy – MDŽ

Podpora zamestnancov

 • Výpomoc pri stavbe(rekonštrukcii) bytov a domov (zvýhodnená cena odpadového cementu pre zamestnancov)

 • Prenájom strojov

 • Permanentka na športové aktivity – tenis club Belušské Slatiny

 • Vzdelávanie a jazykové kurzy podľa potreby

 • Flexibilný pracovný čas

 • Vianočné balíčky

 • Mobilné telefóny / notebook / služobné auta na súkromné účely

Zábava

 • Stavbársky deň

 • Stretnutie s dôchodcami

 • Tenisový turnaj

 • Firemné plesy

pcla8.jpg

Staňte sa súčasťou úspešnej spoločnosti

LinkedIn_icon_circle.png
profesia.jpg