top of page

Zmeny vo svete mobility a niektoré dôsledky pre región strednej Európy

Petr Knap je uznávaným odborníkom v automobilovom priemysle. Pôsobí ako partner a vedúci automobilového poradenstva pre strednú, východnú a južnú Európu a strednú Áziu v EY, jednej z najväčších poradenských spoločností na svete. S rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti poradenstva pre automobilový a výrobný sektor sa Petr intenzívne zapája do iniciatív zameraných na nové trendy v inováciách vrátane digitalizácie, priemyslu 4.0, autonómnych áut a e-mobility.„Digitálne dvojča pracuje práve na vytvorení digitálnej kópie procesu, následne sa napojí na dáta z reálnej výroby a odpovedá na naše otázky.“ - Peter Knap

Vo svojej nedávnej prezentácii sa Petr zameriava na meniace sa prostredie mobility, poháňané tlakom zákazníkov, reguláciou a globálnymi trendmi. Vyzdvihuje význam nástupu elektromobility, konektivity a automobilového softvéru pre automobilový priemysel.


Rovnako tak na to, ako sa krajiny Vyšehradskej štvorky vo veľkej miere spoliehajú na úspešné fungovanie výrobcov a dodávateľov v tejto oblasti. Petr kladie dôležité otázky o možných dopadoch týchto zmien, perspektívach pre firmy a kompetenciách, ktoré budú nevyhnutné pre ich úspech.


Ak máte záujem dozvedieť sa viac o budúcnosti automobilového priemyslu, určite si pozrite Petrovu prednášku, ktorú nájdete nižšie.Článok napísala umelá inteligencia v spolupráci s našou redaktorkou

Barborou Hamajovou.

Comentários


bottom of page