top of page

Udržateľné materiály a stavebníctvo

Emily Walport, senior inžinierka materiálov v Arup, zdieľala svoje odborné znalosti v oblasti udržateľných materiálov. Jej prezentácia preskúmala najnovšie pokroky v udržateľných stavebných materiáloch a technológiách, poukazujúc na ich význam pre budúcnosť stavebníctva.Comentários


bottom of page