top of page

Trendy v strojárstve: Digitálne dvojča podľa Michala Ukropca

Michalova prezentácia bola zameraná na princípy a význam digitálneho dvojčaťa v modernom strojárstve. Ukázal, ako táto technológia umožňuje podnikom simulovať, analyzovať a optimalizovať výrobné procesy ešte pred ich skutočnou implementáciou. Michal poskytol príklady z praxe, ktoré ilustrovali, ako digitálne dvojča transformuje odvetvie strojárstva, poskytujúc nové možnosti pre inovácie a zlepšovanie efektivity.コメント


bottom of page