top of page

Smart zelené mestá a regióny - priestorové plánovanie na ceste do budúcnosti

Zoznámte sa s Marošom Finkom, prezidentom Európskej asociácie škôl plánovania, profesor a garant priestorového plánovania na STU v Bratislave, profesor na Jiao-Tong University v Šanghaji a riaditeľom Centra excelentnosti EU SPECTRA. Profesor Finka je so svojimi odbornými znalosťami a skúsenosťami skutočným vizionárom, pokiaľ ide o budúcnosť našich miest a regiónov.„Ide o Smart využívanie zdrojov, teda prostredia alebo udržateľnosti prostredia, Smart ekonomiku, teda prosperitu a Smart komunitu, teda o efektívne spravovanie spoločných vecí a spolupráca na ich spravovaní a rozvoji.“ - Maroš Finka

Ako člen Akadémie priestorového rozvoja v Hannoveri, hovorca siete inštitútov územného plánovania v strednej a východnej Európe a koordinátor Aliancie univerzít EÚ a Číny pre inteligentný trvalo udržateľný rozvoj a inovácie je Maroš dobre vybavený na to, aby viedol rozhovor o budúcnosti našich miest. Je tiež expertom OSN na politiku rozvoja miest Habitat III a koordinátorom siete CEEPUS pre mestské inovácie.


Profesor Finka sa vo svojej prednáške ponorí do vízie inteligentných zelených miest. Zdôrazňuje dôležitosť spojenia kreativity a vízie s technickými, prírodnými, sociálnymi a ekonomickými znalosťami, aby sa vytvorila budúcnosť, ktorá je udržateľná. Rešpektuje limity a kultúrne dedičstvo a má jasný názor na klimatické zmeny a iné rozvojové výzvy.


Toto je povinná prezentácia pre každého, kto sa zaujíma o budúcnosť našich miest. Nižšie si môžete pozrieť prednášku profesora Finka, aby ste získali cenné poznatky a pohľady na túto zaujímavú a dôležitú tému.


Článok napísala umelá inteligencia v spolupráci s našou redaktorkou

Barborou Hamajovou.

Comments


bottom of page