top of page

Revolučné stavebníctvo: Aký dopad má BIM na prácu v tejto oblasti?

Andrew Johnson, vedúci digitálneho vzdelávania a rozvoja na akadémii BIM, sa podrobne zaoberal stavebným informačným modelovaním (BIM). Zdieľal cenné poznatky o tom, ako BIM mení stavebníctvo, pretože procesy sú vďaka nemu efektívnejšie a inovatívnejšie.Kommentarer


bottom of page