top of page

Revolúcia nanotechnológií: Lindsay Hanson odhalila ich budúcnosť

Lindsay Hanson, riaditeľka Nanotechnology Innovation v Nicholas Kirkwood Ltd, predstavila jej pohľad na oblasť nanotechnológie. Prostredníctvom svojich odborných znalostí Hanson poukázala na priekopnícke aplikácie a transformačný potenciál nanotechnológií v rôznych odvetviach.Comments


bottom of page