top of page

Prechod študentov stredných škôl na trh práce

Zoznámte sa s Hanou, ostrieľanou sociologičkou a odborníčkou na analýzu vzdelávacieho systému Českej republiky a prechodu absolventov stredných škôl na trh práce. S viac ako desaťročnými skúsenosťami v tejto oblasti Hana prináša množstvo vedomostí.„Keď sa pozrieme na skupiny odborov, kde stúpa záujem, tak sledujeme dlhodobo nárast záujmu o elektrotechniku, telekomunikácie alebo výpočtovú techniku ​​a potom je dlhodobý záujem tiež v odbore zdravotníctva. Kratší čas sledujeme zvyšovanie záujmu o odbory týkajúce sa informatiky, alebo aj ekonomiky a administratívy.” - Hana Novotná

Pracuje v ÚJF ČR od roku 2016 a od roku 2019 vedie analytické oddelenie. Oddelenie je zodpovedné za prípravu dátových materiálov a realizáciu i vyhodnotenie prieskumov medzi školami a zamestnávateľmi. Cieľom tohto výskumu je poskytnúť pohľad na prechod absolventov stredných škôl na trh práce.

Hana tiež spravuje a udržiava webovú stránku https://www.infoabsolvent.cz/, ktorá poskytuje kľúčové informácie, ktoré pomôžu stredoškolákom a ich rodičom pri výbere správneho odboru a strednej školy. Webová stránka ponúka cenné informácie o možnostiach zamestnania absolventov z rôznych odborov a o silných a slabých stránkach, ktorým čelia pri prechode na trh práce.


V nahranej videoprednáške sa Hana ponorí do témy prechodu absolventov stredných škôl na trh práce. Dozviete sa, aké sú šance zamestnať sa v rôznych odboroch, aké sú očakávania študentov posledného ročníka strednej školy a ako sa tieto očakávania porovnávajú s realitou. Hana bude tiež diskutovať o silných a slabých stránkach, ktoré študenti pri svojom prechode na trh práce identifikujú a čo môžu urobiť, aby sa naň pripravili.


Nepremeškajte príležitosť získať cenné poznatky od skutočného odborníka v tejto oblasti. Pozrite si nižšie Haninu videoprednášku a objavte všetky fascinujúce detaily o prechode absolventov stredných škôl na trh práce.Článok napísala umelá inteligencia v spolupráci s našou redaktorkou

Barborou Hamajovou.

Comments


bottom of page