top of page

Posudzovanie a manažment povodňového rizika

Martina Zeleňáková je uznávanou profesorkou Ústavu environmentálneho inžinierstva Technickej univerzity v Košiciach. Jej odbornosť spočíva v oblasti vodného hospodárstva a aktívne pracuje na riešení problémov súvisiacich s environmentálnymi rizikami v povodiach vodných tokov. Martinina práca sa sústreďuje na hodnotenie vplyvu povodní, sucha, vodnej erózie a znečistenia životného prostredia.„Skúmanie klimatických zmien je veľmi dôležité, a to nielen pre výskyt nových materiálov, technológií a konštrukcií, ale aj v ich samotnom užívaní,“ dodáva profesorka Ústavu environmentálneho inžinierstva.“ - Martina Zeleňáková

Vo svojej odbornej činnosti sa venuje spracovaniu projektovej dokumentácie, úprave celkových vodných tokov a aktívne sa podieľa na skúmaní vplyvov stavebnej činnosti na životné prostredie. Jej prednáška, ktorú si môžete spustiť nižšie, zaznamenáva výklady smernice EÚ a hodnotenie manažmentu povodňových rizík. Cieľom smernice je znížiť negatívne dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť. Uvádza praktické príklady úlohy budúcich stavebných inžinierov pri projektovaní, modelovaní, realizácii a prevádzke stavieb.


Prednáška je komplexným sprievodcom pre každého, kto má záujem pochopiť procesy hodnotenia a manažmentu povodňových rizík. Nepremeškajte teda príležitosť pozrieť si jej prednášku a získať prehľad o tomto kritickom aspekte environmentálneho inžinierstva.Článok napísala umelá inteligencia v spolupráci s našou redaktorkou

Barborou Hamajovou.

Comments


bottom of page