top of page

Odhaľte potenciál digitálnej transformácie či analýzy údajov

Ako sa svet neustále vyvíja, mení sa aj oblasť marketingu a manažmentu. S nástupom nových technológií a meniacim sa spotrebiteľským správaním je dôležité, aby si študenti, ktorí sa pripravujú na svoje budúce zamestnanie v týchto oblastiach, boli vedomí najnovších trendov. V tomto blogovom príspevku spoločne preskúmame päť trendov v marketingu a manažmente, ktorým by študenti mali určite venovať pozornosť.Personalizácia

Personalizácia sa stala kľúčovou súčasťou úspešných marketingových a manažérskych stratégií. Spotrebitelia v tejto dobe chcú mať pocit, že sú vypočutí a pochopení. Tento prístup nám prináša trend s názvom personalizácia. Či už ide o personalizované odporúčania produktov alebo prispôsobené e-mailové marketingové kampane, firmy, ktoré uprednostňujú personalizáciu, s väčšou pravdepodobnosťou vytvoria silné vzťahy so zákazníkmi.


Účelovo riadený marketing

Spotrebitelia sa čoraz viac zaujímajú o podporu značiek, ktoré sú v súlade s ich hodnotami. Účelovo riadený marketing, ktorý sa zameriava na podporu sociálneho a environmentálneho vplyvu značky, sa stal obľúbeným spôsobom, ako firmy získali mnoho lojálnych zákazníkov. Študenti pripravujúci sa na povolanie v marketingu a manažmente by si tento trend mali uvedomiť a naučiť sa efektívne komunikovať účel značky.


Automatizácia

O tomto trende počujeme z každej strany a z každého odboru. Nemáme sa však prečo diviť, keďže automatizácia zmenila spôsob, akým podniky fungujú. V tomto prípade priniesla rôzne zmeny od generovania potenciálnych zákazníkov až po služby zákazníkom. Automatizáciou opakujúcich sa úloh môžu spoločnosti uvoľniť čas a zdroje, aby sa mohli sústrediť na strategickejšie procesy. Pre študentov, ktorí sa pripravujú na budúcu prácu v marketingu a manažmente, bude nevyhnutné pochopiť, ako využiť automatizačné nástroje. Pod ne spadajú napríklad chatboty, softvér na automatizáciu marketingu a analytika založená na AI.


Práca na diaľku

Pandémia COVID-19 urýchlila trend práce na diaľku. Aj po skončení pandémie sa očakáva, že mnohé spoločnosti budú naďalej ponúkať možnosti práce na diaľku. To znamená, že študenti pripravujúci sa na budúcu prácu v marketingu a manažmente budú musieť ovládať nástroje virtuálnej spolupráce a komunikáciu na diaľku.


Udržateľnosť

Udržateľnosť sa stala pre spotrebiteľov kľúčovým faktorom a podniky si to naozaj všímajú. Či už ide o používanie ekologických materiálov alebo implementáciu postupov udržateľného dodávateľského reťazca, firmy, ktoré uprednostňujú udržateľnosť, s väčšou pravdepodobnosťou budú rezonovať v povedomí environmentálne uvedomelých spotrebiteľov. Študenti pripravujúci sa na budúcu prácu v marketingu a manažmente by si tento trend mali uvedomiť a naučiť sa integrovať udržateľnosť do svojich stratégií.


Nezabúdajte teda na to, že aj oblasť marketingu a manažmentu sa neustále vyvíja a pre študentov pripravujúcich sa na budúce zamestnanie je dôležité držať krok s najnovšími trendmi. Uprednostnením personalizácie, účelovo orientovaného marketingu, automatizácie, práce na diaľku a udržateľnosti dokážu študenti rozvíjať zručnosti a znalosti potrebné na úspech v týchto dynamických oblastiach.


Comments


bottom of page