top of page

Nové horizonty vo farmácii

Vo svojej prednáške Ján predstavil nové trendy v liekovej terapii a perspektívy farmaceutickej vedy. Ján nazrel i do budúcich inovácií v oblasti liečiv. Jeho poznatky umožnia lepšie pochopiť, ako vývoj a výskum vo farmácii prispieva k lepšej zdravotnej starostlivosti a liečbe chorôb.Comments


bottom of page