top of page

Inteligentné a odolné mestá budúcnosti

Predseda IT a Smart City komisie a zástupca hlavného mesta Prahy Jaromír nedávno prednášal na tému smart technológie v oblasti výstavby a energeticky úsporných budov. Jaromír sa vo svojej prednáške zameral na využitie konceptu Smart City pri projektovaní, výstavbe, rekonštrukcii a správe mestských budov.

Jaromír ako absolvent Právnickej fakulty UK a odboru CEMS na Vysokej škole ekonomickej v Prahe so skúsenosťami vo financiách, telekomunikáciách, inováciách a startupoch je na túto tému dobre vybavený. Pracoval pre startupové akcelerátory Wayra a StartupYard a pomohol rozbehnúť 33 biznis projektov v 15 krajín sveta.„V súčasnosti v mestách žije už vyše 55 % svetovej populácie a zaberajú viac ako 3 % krajinského povrchu. Do budúcna sa potom môžeme tešiť na ďalšie pokračovanie tzn. procesu urbanizácie, kedy percento ľudí, ktorí žijú v mestách v nasledujúcich 30 rokoch stúpne na zhruba 2/3 globálnej populácie.” - Jaromír Beránek

Jaromír vo svojej prednáške rozoberal využitie BIM systémov pri projektovaní budov, využitie moderných a udržateľných materiálov s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami pri výstavbe a uplatnenie smart prvkov pri prevádzke a údržbe budov. Podelil sa aj o informácie o pilotných projektoch a už osvedčených inštaláciách v kanceláriách mesta Praha a pražských školách, ako aj o plánoch výstavby nových energeticky pozitívnych mestských bytov a štvrtí budúcnosti.


Dodatočne sa Jaromír zahĺbil do konceptu pätnásťminútového a polycentrického mesta, rizík spojených s gentrifikáciou a vznikom izolovaných sociálnych get, konceptu moderného družstevného bývania a Baugruppen a príkladov využitia vyspelých technológií, ako napr. dobíjanie elektrických vozidiel alebo čistenie dažďovej vody pre domáce použitie.


Ak ste ešte nevideli Jaromírovu prednášku, môžete si ju pozrieť nižšie. Poskytuje cenné pohľady na využitie smart technológií v oblasti stavebníctva a energeticky úsporných budov a určite stojí za zhliadnutie pre každého, kto sa zaujíma o vývoj a implementáciu konceptu Smart City.Článok napísala umelá inteligencia v spolupráci s našou redaktorkou

Barborou Hamajovou.

Comentários


bottom of page