top of page

Inovácie v personalizovanom financovaní

Daniel Farkas, riaditeľ obchodného tímu spoločnosti PROSIGHT Slovensko, sa zameral na tému personalizovaných finančných produktov. Jeho prístup poukázal na dôležitosť prispôsobenia finančných služieb individuálnym potrebám klientov, čím otvoril cestu k inovatívnejšiemu a efektívnejšiemu financovaniu.Comments


bottom of page