top of page

Genetika v základnom výskume a v biomedicíne

Martina Gáliková je vysoko uznávaná genetička, ktorá svoju kariéru zasvätila štúdiu metabolizmu a jeho regulácii u ovocných mušiek (Drosophila melanogaster). Magisterské štúdium biológie ukončila na Univerzite Komenského v Bratislave a v postgraduálnom štúdiu genetiky pokračovala na Univerzite veterinárskeho lekárstva vo Viedni.Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s prácou v renomovaných inštitúciách, ako je Inštitút Maxa Plancka pre biofyzikálnu chémiu v Göttingene a Štokholmská univerzita, Martinin výskum spája nástroje z rôznych oblastí, ako je molekulárna biológia, biochémia, endokrinológia a evolučná biológia.


„Ľudia vo všeobecnosti veľmi dobre chápu význam aplikovaného výskumu, keďže z jeho výsledkov máme priamy osoh. Všetci chápeme význam inovácií v technológiách, potrebu vývinových liečiv, liečebných postupov a podobne. Základný výskum však skúma otázky, ktoré sú od aplikovateľných výsledkov pomerne vzdialené. Totiž tie najväčšie, najprevratnejšie objavy nevieme naplánovať. Prichádzajú často pri štúdiu zdanlivo nepatrných problematík.” - Martina Gáliková

Jedným z Martininych najvýznamnejších úspechov je vytvorenie prvých bezstavovcových mutantov v adipokinetickom hormóne, ktorý funguje podobne ako ľudský glukagón. Tento výskum, publikovaný v časopise „Genetics“, ponúka cenný pohľad na reguláciu metabolizmu a jej vplyv na zdravie. Okrem toho Martina a jej tím objavili aj prvý hormón bezstavovcov regulujúci smäd, ktorý bol publikovaný v „Plos Genetics“. Tieto prevratné zistenia dokazujú Martininu výnimočnú odbornosť v oblasti genetiky.


Martina vo svojej prednáške priblíži prácu genetikov v základnom výskume a biomedicíne so zameraním na štúdium modelových organizmov ako sú ovocné mušky. Ovocné mušky Drosophila sú kritickým nástrojom pre štúdium genetickej regulácie a ich prínos k pochopeniu rôznych biologických javov je neskutočný. Prítomnosť mnohých génov spojených s ľudskými chorobami v muškách Drosophila z nej robí ideálny modelový organizmus na štúdium vývoja a prevencie rôznych chorôb. Manipuláciou s génmi v drozofile môžu genetici ako Martina odhaliť presnú úlohu týchto génov a posunúť naše chápanie biológie človeka.


Pozývame vás pozrieť si nižšie Martininu prednášku, kde sa ponorí do svojho fascinujúceho výskumu a ponúkne pohľad do sveta genetiky.Článok napísala umelá inteligencia v spolupráci s našou redaktorkou

Barborou Hamajovou.

Comentarios


bottom of page