top of page

Génové inžinierstvo – dá sa vyskladať budúcnosť?

Katarína je vysoko vzdelaná a uznávaná vedkyňa v oblasti molekulárnej biológie a genetiky. Katarína so vzdelaním v molekulárnej biológii a genetike absolvovala doktorandské štúdium v odbore metabolické ochorenia, konkrétne so zameraním na diabetes mellitus. Katarína sa ako odborná asistentka Ústavu patologickej fyziológie venuje vedeckej práci v tíme diabetológie a venuje sa aj výchove budúcich generácií zdravotníkov a mladých študentov.„Genetika je vlastne počítanie pravdepodobnosti. Až neskôr, s objavom DNA, popisom jej štruktúry, funkcie a s objavom génov sa ku genetike postupne pridáva molekulárnej biológie a dostávame modernú vedu s neuveriteľne širokým poľom pôsobnosti.” - Kateřina Chalásová

Tento rok predstavuje významný míľnik v oblasti genetiky, pretože oslavujeme 200. narodeniny Johana Gregora Mendela, ktorý je všeobecne považovaný za otca genetiky. Oblasť genetiky prešla od čias hrachu a predpovedí farby očí dlhú cestu. Dnes hrá genetika kľúčovú úlohu pri diagnostike, liečbe a manažmente chorôb a dokonca aj pri forenzných vyšetrovaniach. V blízkej budúcnosti má genetika ešte väčší potenciál, pretože génová terapia a cielená génová manipulácia môžu poskytnúť nové a účinné spôsoby liečby genetických chorôb.


S rýchlym pokrokom v genetike však prichádza aj súbor etických a morálnych obáv. Pridajte sa ku Kataríne, ktorá sa ponorí do súčasných a budúcich možností genetiky a kladie si dôležité otázky týkajúce sa budúcnosti tejto vzrušujúcej oblasti.


Ak chcete získať viac poznatkov a vedomostí, pozrite si jej zaznamenanú prednášku nižšie.

Článok napísala umelá inteligencia v spolupráci s našou redaktorkou

Barborou Hamajovou.

Kommentare


bottom of page