top of page

Fintech revolúcia a ich budúcnosť

Tichomír Jenkut zo spoločnosti Presto Ventures nám predstavil oblasť fintechu, vrátane spôsobov, akými sa tieto technológie formujú a ovplyvňujú finančný trh. Tichomír zdôraznil potenciál fintechu nielen zlepšiť efektivitu a prístupnosť finančných služieb, ale aj jeho schopnosť poskytovať inkluzívnejšie finančné riešenia na globálnej úrovni.
Commenti


bottom of page