top of page

Ekologické princípy v architektúre

Zuzana Kierulfová, architektka a predsedníčka Občianskeho združenia ArTUR, sa zamerala na udržateľné stavebníctvo a obnovu. Vo svojej prednáške nás inšpirovala k udržateľnému prístupu v architektúre a stavebníctve. Poukázala na význam a potrebu zeleného dizajnu, používania ekologických materiálov a metód, ktoré nielenže chránia životné prostredie, ale aj zvyšujú kvalitu bývania.Comments


bottom of page