top of page

Efektívne riadenie projektov: Postrehy Theocharis Papadopoulos

Theocharis Papadopoulos, významný profesor špecializujúci sa na projektový manažment z Hult International Business School, ponúkol cenné postrehy a osvedčené postupy pre efektívne riadenie projektov v rôznych podnikateľských prostrediach. Jeho prednáška rozšírila naše chápanie kľúčových prvkov úspechu v oblasti projektového manažmentu.Comments


bottom of page