top of page

Dopad priemyselnej revolúcie na strojárenskú výrobu

Peter Kažimír, manažér podnikových procesov a vedúci programu Industry 4.0 v spoločnosti Hewlett Packard Enterprise Slovakia s.r.o., je rozhľadený profesionál so zázemím v technických aj netechnických oblastiach. S doktorátom prírodných vied v oblasti neurónových sietí a PhD z manažmentu znalostí prináša Peter jedinečný pohľad v HPE Slovensko.„Naše tri hlavné piliere sú Hybrid IT – riešenia, ktoré sú založené na serveroch a výpočtovej technike, druhý je Intelligent Edge – výpočtová technika a tretí HPE financial services – poskytnutie paušálneho servisu zákazníkom.“ - Peter Kažimír

Peter sa v súčasnej pozícii venuje projektom zameraným na zlepšenie procesov v rámci dodávateľského reťazca HPE EMEA a digitalizáciu továrne HPE v Českej republike. Vďaka certifikáciám v oblasti dodávateľského reťazca a projektového manažmentu sa Peter dobre orientuje v zložitosti prostredia Industry 4.0.


Pojem Industry 4.0 sa prvýkrát objavil v roku 2011 a neskôr bol oficiálne predstavený svetu ako stratégia na zlepšenie nemeckého priemyslu. Jeho cieľom je pomáhať fabrikám zvyšovať kvalitu, produktivitu a výkonnosť výrobných procesov využívaním nových technológií a systémov. Implementácia tejto stratégie v továrňach si vyžaduje neustále úsilie držať krok s najnovšími trendmi v technickej oblasti a rozvíjať zručnosti potrebné na začlenenie týchto zmien do výrobných procesov bez dopadu na koncového zákazníka.


Peter bude diskutovať o príležitostiach a výzvach, ktoré prináša Industry 4.0, a o tom, ako sa môžu mladí profesionáli zapojiť a pripraviť sa na kariéru v tejto vzrušujúcej oblasti. Viac o Petrovom názore na Priemysel 4.0 si môžete vypočuť v jeho prednáške nižšie.Článok napísala umelá inteligencia v spolupráci s našou redaktorkou

Barborou Hamajovou.

Opmerkingen


bottom of page