top of page

Budúcnosť zmiešanej reality v staviteľstve

V dnešnom svete stavebný priemysel neustále hľadá nové spôsoby, ako zefektívniť procesy a zvýšiť efektivitu. Martin, absolvent Vysokého učení technického v Brne a Americkej Dominikánskej univerzity v Chicagu, je na čele tohto hnutia ako medzinárodný marketingový manažér v Construsofte. Construsoft je spoločnosť, ktorá využíva špičkové digitálne technológie, ako je návrhový nástroj BIM Tekla Structures a riešenie Trimble Connect CDE, na inováciu stavebného priemyslu.„Vďaka digitalizácii sa na projektoch v stavebníctve objavuje celý rad spolupracujúcich osôb. Rôzne profesie, ako architekti, investori, projektanti, statici a podobne. Všetci môžu používať rôzne nástroje, a teda aj rôzne dátové súbory výstupov. A tieto nástroje, dátové súbory výstupov, ale aj osoby na projektoch pracujúcich potrebujeme nejakým spôsobom zjednocovať a riadiť.” - Martin Maťašovský

Martinove rozsiahle skúsenosti s viac ako 30 krajinami v Európe a Latinskej Amerike z neho urobili experta na implementáciu riešení CDE vo firmách a vývoj moderných technológií, ako je zmiešaná realita. Je tiež členom projektu CDE v Odbornej rade pre BIM, kde pomáha formovať budúcnosť stavebníctva.


Martin bude vo svojej prednáške diskutovať o zmiešanej realite a o tom, ako spôsobuje revolúciu v stavebníctve. Zmiešaná realita je krokom vpred od virtuálnej alebo rozšírenej reality, pretože umožňuje zmiešať digitálny model budovy so skutočným svetom. Túto novú technológiu využívajú stavebné firmy v Českej republike a na Slovensku na umiestnenie pripravených 3D BIM modelov do reálneho sveta, čo vedie k zlepšeniu vizualizácie projektov, zefektívneniu výstavby a výroby a zlepšeniu kontrolných mechanizmov.


Aplikácia Trimble Connect umožňuje zobrazenie ľubovoľného 3D BIM modelu z ľubovoľného softvéru v 3D okuliaroch, pričom umožňuje základné funkcie ako zobrazenie informácií o jednotlivých prvkoch modelu, merania a prispôsobenie veľkosti modelu. Zmiešaná realita prináša do stavebníctva novú úroveň inovácií a Martinova prednáška poskytne pohľad na to, ako ho mení.


Ak máte záujem dozvedieť sa viac o zmiešanej realite a o tom, ako formuje stavebný priemysel, určite si pozrite Martinovu prednášku nižšie.Článok napísala umelá inteligencia v spolupráci s našou redaktorkou

Barborou Hamajovou.

Commenti


bottom of page