top of page

Ako behaviorálna ekonómia mení marketing a riadenie

Shiraly Amoils, konzultantka behaviorálnej ekonómie, si posvietila na fascinujúci svet behaviorálnej ekonómie. Ukázala, ako porozumenie ľudskému správaniu môže pozitívne ovplyvniť marketingové a manažérske stratégie, otvárajúc nové možnosti pre efektívnejšiu komunikáciu s klientmi a zlepšenie rozhodovacích procesov.Comments


bottom of page