top of page

Šokujúce zmeny pred nami: 5 najväčších trendov, ktoré priniesli zmeny do elektrotechniky

Elektrotechnika je oblasť, ktorá sa v priebehu rokov rozvinula a zmenila na nepoznanie. So vznikom nových technológií a rastúcim dopytom po čistej energii je pre študentov nevyhnutné držať krok s najnovšími trendmi. V tomto blogovom príspevku preskúmame päť trendov v elektrotechnike, ktoré formujú budúcnosť práce študentov v tejto oblasti.



Obnoviteľná energia

Ako prvú musíme spomenúť obnoviteľnú energiu, ktorá je budúcnosťou energetiky. Elektrotechnici zohrávajú významnú úlohu pri vývoji a implementácii technológií obnoviteľnej energie. Od solárnych panelov po veterné turbíny a geotermálne systémy. Elektrotechnici sú jednoducho nevyhnutní pri navrhovaní a optimalizácii systémov obnoviteľnej energie.


Umelá inteligencia

Umelá inteligencia, ktorú poznáme aj pod skratkou AI, mení celé fungovanie oblasti elektrotechniky. Elektrotechnici používajú AI na optimalizáciu energetických sietí, zlepšenie energetickej účinnosti a zníženie spotreby energie. To v praxi znamená, že vďaka systémom, ktoré sú poháňané umelou inteligenciou, môžu elektrotechnici predvídať napríklad zlyhanie konkrétnych zariadení, monitorovať vzorce spotreby energie a optimalizovať spotrebu energie.


Elektrické a autonómne vozidlá

V posledných rokoch sa neustále zvyšuje dopyt po trvalo udržateľných možnostiach dopravy. To je dôvodom, prečo budú elektrotechnici hrať v budúcnosti dopravného priemyslu rozhodujúcu úlohu. Dopravný priemysel ako taký prechádza výraznou transformáciou a na jej čele nenájdeme nikoho iného ako elektrotechnikov. Prečo je tomu tak? Pretože zrovna elektroinžinieri dokážu navrhovať a optimalizovať systémy trvalo udržateľných možností, ktorých príkladom sú elektromobily či autonómne vozidlá.


Internet vecí

Internet vecí, anglicky Internet of Things vystupujúci pod skratkou IoT, prináša revolúciu do spôsobu, akým žijeme a pracujeme. Dôležitosť elektrotechnikov v tejto sfére je viac ako vysoká, pretože sa zvyšuje dopyt po pripojených zariadeniach, inak connected devices. Ak ste sa nestretli ešte s týmto pojmom, tak si predstavte tieto zariadenia ako objekty prepájajúce sa medzi sebou pomocou internetu. Elektrotechnici teda navrhujú a optimalizujú zariadenia IoT vrátane inteligentných domácich spotrebičov, nositeľných zariadení alebo priemyselných senzorov.


Bezdrôtové siete 5G

Bezdrôtové siete 5G sú budúcnosťou mobilnej komunikácie a elektrotechnici sú na čele tejto revolúcie. Ich úlohou je navrhovať systémy, ktoré sa napájajú na siete 5G, vrátane antén, systémov spracovania signálu či celkovej architektúry siete. Spoločnosti, ale i človek ako jednotlivec, začali preferovať používanie vysokorýchlostnej bezdrôtovej komunikácie. To znamená, že niekto bude musieť túto technológiu 5G neustále posúvať vpred a vyvíjať. A slovom “niekto” myslíme práve elektrotechnikov.


Po prečítaní tohto blogu môžeme povedať, že oblasť elektrotechniky sa rýchlo rozvíja a je nevyhnutné, aby študenti držali krok s najnovšími trendmi v tejto oblasti. Obnoviteľná energia, AI, elektrické a autonómne vozidlá, internet vecí a bezdrôtové siete 5G formujú budúcnosť práce elektrotechnikov. Pokiaľ študenti zostanú informovaní o týchto trendoch, môžu sa pripraviť na úspešnú kariéru v tejto oblasti.


Comments


bottom of page