top of page

Čo prináša štvrtá priemyselná revolúcia v stavebníctve?

V tomto blogovom príspevku sa bližšie pozrieme na stavebný priemysel a rolu, ktorú technológie zohrávajú pri formovaní jeho budúcnosti. Náš rečník Radoslav je odborníkom v tejto oblasti a dokonalým sprievodcom pri skúmaní tejto témy. Radoslav vyštudoval pozemné stavby na ČVUT v Prahe, kde v súčasnosti pôsobí ako docent. Prednáša a vedie doktorandov v rôznych odboroch vrátane Konštrukcií a dopravných stavieb, Fyzikálneho a materiálového inžinierstva a Integrálnej bezpečnosti. So svojimi skúsenosťami v oblasti techniky a práva prináša do stavebníctva jedinečný pohľad.„3D tlač je jedným z najviac vibrujúcich stavebných odvetvie na svete. Je to odbor podnikania, ktorý je dneska najviac dynamicky rozvíjajúce.” - Radoslav Sovják

Radoslav má bohaté výskumné skúsenosti so zameraním na pokročilé stavebné materiály, špeciálne betóny a extrémne zaťaženie, ako aj teóriu konfliktov, riešenie sporov a mediáciu. Je autorom 15 patentov a jeho práce boli publikované v mnohých odborných časopisoch. Jeho prínos v odbore mu vyniesol miesto v poradnom orgáne Rady vlády SR pre výskum, vývoj a inovácie v oblasti stavebníctva. V januári 2022 bol nominovaný na post riaditeľa Národného centra stavebníctva 4.0 a od roku 2021 pracuje na jeho vzniku.


Vo svojej prednáške, ktorú si môžete pozrieť nižšie, bude Radoslav diskutovať o rozdieloch medzi stavebným priemyslom a inými odvetviami a bude skúmať, do akej miery si stavebníctvo osvojuje nové technológie. Umožní nám nahliadnuť do budúcnosti stavebníctva a do toho, ako oblasti robotiky, automatizácie a umelej inteligencie transformujú tento sektor. Dozviete sa o najnovšom vývoji v stavebnej technológii a uvidíte, ako stavebný priemysel využíva najnovšie technológie na zlepšenie efektívnosti, bezpečnosti a udržateľnosti.


Nepremeškajte teda príležitosť nahliadnuť do vzrušujúcej budúcnosti stavebného priemyslu!Článok napísala umelá inteligencia v spolupráci s našou redaktorkou

Barborou Hamajovou.

コメント


bottom of page