top of page

Partnerské školy

Ďakujeme všetkým pedagógom z našich partnerských škôl, ktorí motivovali študentov k účasti a organizačne nám pomohli zaistiť celú udalosť. Bez Vás by to nebolo možné. Ďakujeme!

hore
Readycon_Element_YELLOW-03.png

BRATISLAVSKÝ KRAJ

BA
Readycon_Element_YELLOW-03.png

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

BB
Readycon_Element_YELLOW-03.png

KOŠICKÝ KRAJ

KE
Readycon_Element_YELLOW-03.png

NITRIANSKY KRAJ

NR
Readycon_Element_YELLOW-03.png

PREŠOVSKÝ KRAJ

PO
Readycon_Element_YELLOW-03.png

TRENČIANSKY KRAJ

TN

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom

Readycon_Element_YELLOW-03.png

TRNAVSKÝ KRAJ

TT
Readycon_Element_YELLOW-03.png

ŽILINSKÝ KRAJ

ZA