NAY_1900x480.jpg

Spoločnosť NAY a.s. je najväčším špecializovaným maloobchodným predajcom elektroniky v Slovenskej republike s trhovým podielom približne 25 %. Na trhu pôsobí od začiatku 90-tych rokov minulého storočia. Založili ju Peter Zálešák a Ján Tomáš, ktorí sú dodnes majiteľmi spoločnosti. Jej história je zaujímavá najmä z toho pohľadu, že vznikala bez dedičstva vyspelého trhu, z ktorého by mohla čerpať skúsenosti. Aj vďaka tomu mala leví podiel na vytvorení dnešnej podoby maloobchodu nielen na Slovensku, ale v celom stredoeurópskom regióne.

Spojenie so spoločnosťou Electro World

19. 5. 2014 spoločnosť NAY a.s. oznámila, že uzavrela dohodu so spoločnosťou Dixons Retail plc o predaji jej prevádzok Electro World v Českej republike a na Slovensku. Štyri slovenské predajne Electro World otvorili 19. 8. už ako predajne NAY Elektrodom, v Českej republike pokračujú všetky prevádzky Electro World aj naďalej pod značkou Electro World. 

Momentálne má spoločnosť NAY a.s. na Slovensku 39 predajní NAY a 40 predajní Electro World v Českej republike.

NAY_tuhovska.jpg
NAY_heroes s listou.jpg

Duálne vzdelávanie

Už piaty rok je spoločnosť NAY zapojená v systéme duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie je nový model odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý zaručí bezproblémový prechod zo školy do prvého zamestnania.

Aké sú výhody duálneho vzdelávania? Kvalitné vzdelanie, a prax na pracovisku už počas štúdia – výhoda pre budúce zamestnanie. Študent dostáva peniaze za prax. Naučí sa narábať s peniazmi. Duálny študent sa naučí komunikovať so zákazníkmi – výhoda pre získanie prvej práce. Po maturite duálnemu študentovi ponúkneme zamestnanie v NAY.

Vďaka absolvovaniu praxe priamo v našich obchodných domoch, je študent okamžite po ukončení duálneho štúdia kvalifikovaným pracovníkom, pripraveným pracovať v našej prevádzke.

Hodnoty spoločnosti

FÉROVOSŤ

Pre nás je zákazník dlhodobý klient. Základom dlhodobého vzťahu je férovosť. Sme féroví v cenách, v podmienkach, v prístupe, v komunikácii a v otvorenosti. Chceme, aby každý náš zákazník odchádzal so skúsenosťou, že naše slovo platí.

JEDNODUCHOSŤ

Inšpirovali sme sa technikou. Čím je jednoduchšia na ovládanie, tým je užitočnejšia. Ani u nás nezáleží na tom, aký zložitý proces je v pozadí. Dôležité je, aby bolo pre zákazníka všetko čo najjednoduchšie na vybavenie. Je jedno, či si chce rezervovať tovar, potrebuje finančný produkt alebo rieši reklamáciu. Naším cieľom je všetko na jeden klik, či na jeden úkon.

VÁŠEŇ PRE TECHNIKU

Technika zásadne posúva dejiny, pretvára svet a obklopuje nás na každom kroku. Stačí si spomenúť na kníhtlač, chladničky, internet či smartfóny. Neustále sledujeme trendy, prinášame novinky a ponárame sa do detailov najnovších technológií. Veríme, že svoju vášeň prenesieme aj na zákazníkov.

NAY_nalgoo_predajca_1.jpg

Ak ťa NAY oslovila a chceš sa stať jedným z nás klikni na

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube