logo_nafta.png

NAFTA je medzinárodná skupina energetických spoločností, ktorá v Európe prevádzkuje podzemné zásobníky zemného plynu, realizuje prieskumné a ťažobné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine.

NAFTA5.jpg

Ako operátor najväčšieho komplexu podzemných zásobníkov na Slovensku rozvíjame oblasť skladovania zemného plynu už viac ako 45 rokov. Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie služieb skladovania zemného plynu pre koncových dodávateľov. 

Sme hrdým 6. najväčším prevádzkovateľom zásobníkov plynu v Európe s celkovom skladovacou kapacitou približne 64 TWh. Významne prispievame k bezpečnosti dodávok zemného plynu a vďaka dlhoročným skúsenostiam vytvárame potenciál pre inovácie, ktoré sú kľúčové pre ďalší rozvoj spoločnosti a pre úspech na konkurenčnom plynárenskom trhu.

Inovácie v oblasti zelenej energie

Od skladovania plynu je len malý krok k skladovaniu energie

Patríme medzi inovátorov, ktorí testujú uskladňovanie energie z obnoviteľných zdrojov v podzemných zásobníkoch zemného plynu. Našou víziou je aktívne prispievať k nizkouhlíkovej energetike.

V rámci našich inovatívnych projektov sme sa zapojili aj do odvetvia fotovoltaiky. Inštaláciou 142 solárnych panelov na centrálnych areáloch v Gajaroch a v Plaveckom Štvrtku, s celkovým výkonom 41,18 kWp, budeme môcť využívať solárnu energiu na bežnú spotrebu priamo na týchto prevádzkach.

NAFTA3.jfif
NAFTA6.jpg

Sme zodpovední

Zodpovedný prístup sa pri aktivitách spoločnosti NAFTA prejavuje vo viacerých oblastiach. Naše aktivity realizujeme s veľkým ohľadom na životné prostredie a komunity.

Záväzok spoločnosti k životnému prostrediu potvrdzujeme aj zodpovedným ukončením našich prác a venujeme sa aj podpore projektov zameraných na ochranu životného prostredia. Napríklad v obci Moravany sme úspešne revitalizovali bývalé odkalisko, ktoré slúžilo na uskladnenie ťažobných materiálov, pochádzajúcich z vrtnej činnosti. 

Zvýšená bezpečnosť areálu, minimalizovaný možný efekt na životné prostredie a zatrávnená plocha organicky začlenená do okolitého prostredia sú dôkazom, že starostlivosť o prírodu berieme naozaj zodpovedne.

Stabilita vychádzajúca z dlhoročnej tradície NAFTA

NAFTA so svojím dlhoročným pôsobením dokáže svojim zamestnancom poskytnúť stabilitu a pevné hodnoty vychádzajúce z jej tradície.

Naša spoločnosť stojí na ľuďoch, ich spokojnosť, motivovanosť, osobnostný a odborný rozvoj sú našimi prioritami. Zamestnancom vytvárame kvalitné pracovné prostredie a zároveň ponúkame aj široké možnosti odborného vzdelávania. Spolupracujeme s vysokými školami a v rámci zvyšovania kvalifikácie sme podporili kolegov študujúcich v externej forme štúdia popri zamestnaní.

NAFTA4.jfif

Pre študentov

Vieme, že praktické skúsenosti sú pre Vás dôležité, preto Vám ponúkame študentom rôzne možnosti, ako spoznať našich odborníkov a ich know-how už počas štúdia.

Odborná
prax

 

Záujemcom ponúkame možnosť absolvovať u nás stredoškolskú alebo vysokoškolskú odbornú prax.

Spracovanie záverečných prác

Ak by ste radi vypracovali bakalársku, diplomovú alebo dizertačnú prácu na tému súvisiacu s činnosťou spoločnosti NAFTA, ponúkame Vám u nás príležitosť zamerať sa na rôzne oblasti.

Návrh vyhlásených tém diplomových prác

Pokiaľ ste nenašli vhodnú tému diplomovej práce pre Vás, alebo potrebujete vypracovať bakalársku alebo dizertačnú prácu, neváhajte a kontaktujte nás.

Prečo práve NAFTA?

Každý má možnosť kariérne rásť a my vám ponúkame príležitosť rásť spolu s nami.

Sme rastúca medzinárodná spoločnosť a okrem odborného vzdelávania, školení, rozvojových programov pre zamestnancov ponúkame aj účasť na zaujímavých konferenciách a rôznych domácich a zahraničných projektoch.

Vytvárame jedinečné pracovné prostredie a priateľský kolektív.

Len spokojní a motivovaní zamestnanci sú pilierom k úspechu. Zaujímavé profesie u nás nájdu nielen skúsení odborníci ale i čerství absolventi stredných a vysokých škôl.

NAFTA1.webp

Staráme sa o váš komfort a pohodlie.

Prácu našich zamestnancov si vážime, a preto im vytvárame nielen kvalitné pracovné prostredie a ale tiež ponúkame širokú škálu benefitov a výhod.

Dôležitá je rovnováha. Work - life balance positive.

Pozitívne pristupujeme k rovnováhe osobného a pracovného života. Zamestnanci majú kľúčové postavenie v rozvoji našej spoločnosti, preto k ich pracovnému pohodliu venujeme maximálnu pozornosť. Snažíme sa dosiahnuť spokojnosť našich zamestnancov pri napĺňaní pracovných cieľov.

Ponúkame množstvo zaujímavých výhod a benefitov

NAFTA2.png
linkedin.png
fc_logo.png

Hľadáš prácu v stabilnej spoločnosti, na ktorú sa môžeš spoľahnúť?

Napíš nám na: kariera@nafta.sk