logo.jpg
KKN_FOTO_představení KKN_na šířku.png

Představení společnosti

Karlovarská krajská nemocnice a.s. je největším poskytovatelem zdravotní péče v Karlovarském kraji, tvoří jí dvě zdravotnická zařízení, Nemocnice KARLOVY VARY a Nemocnice CHEB.

Naše poslání

Základním posláním společnosti je poskytování akutní i následné, lůžkové a ambulantní zdravotní péče pro pacienty z řad obyvatelů i návštěvníků Karlovarského kraje, v základních, specializovaných a superspecializovaných oborech, v maximálně možném rozsahu, kvalitě a dostupnosti.

Naše vize

Ekonomická stabilizace při zachování kvality poskytované zdravotní péče.

Naše cíle

 1. Zajistit kvalitní a dostupnou zdravotní péči v zájmu maximální spokojenosti pacienta.

 2. Pro pracovní kolektivy vytvořit motivující a přátelské pracovní prostředí v zájmu úsilí o co nejvyšší spokojenost, odbornou seberealizaci a týmovou spolupráci.

 3. Využít vzájemně propojený informační systém v zájmu efektivního řízení společnosti a dokonalé informovanosti.

 4. Rozvíjet společnost formou výstavby a rekonstrukce nových a stávajících provozních ploch, restrukturalizací lůžkového fondu.

 5. Zaváděním nových diagnostických metod a léčebných postupů zajistit ekonomickou rovnováhu mezi příjmy (zdravotní pojišťovny, přímé platby, dotace, dary) a náklady na zdravotní péči.

Naše hodnoty

špičková úroveň a kvalita poskytovaných služeb

efektivní řízení, moderní technologie

komunikace a informovanost

etika a empatie

rozvoj lidských zdrojů a vzdělání

NA ČEM PRACUJEME

KKN_foto_GENEREL.png

GENEREL - plán výstavby Karlovarské krajské nemocnice

Nově vybudované objekty:
G1 - rozšíření urgentního příjmu budovy A (emergency, operační sály)
G2, G3 - onkologie, interní oddělení, kardiologie, neurologie, gynekologie, traumatologie
L - transfuzní oddělení, sklady, administrativa
PD - parkovací dům
Z - střední zdravotnická škola

KKN_foto_VIRTUAL.png

Virtuální prohlídka nemocnice

V květnu 2022 jsme realizovali virtuální prohlídku gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Karlovy Vary a naše pacientky mají tak možnost shlédnout porodnici z pohodlí domova. Naším cílem je umožnit stejný komfort i pacientům ostatních oddělení a vytvořit virtuální prohlídku celého komplexu nemocnice.

ÚSPĚŠNÉ REALIZACE 2022

KKN_foto_Bariatrie II.jpg

Centrum pro chirurgickou léčbu obezity - BARIATRIE

KKN_foto CT_I.jpeg

Modernizace magnetické rezonance a instalace nejmodernějšího CT přístroje Philips 6000 Series

Proč to děláme?

 • V průběhu posledních let jsme zaznamenali výrazný nárůst zátěže oddělení Emergency. Pro urgentní příjem kriticky nemocných je nezbytné navýšit jeho kapacitu a rozšířit související oddělení, kterými jsou centrální operační sály a jednotky intenzivní péče.

 • Tíží nás také lůžková kapacita standardních oddělení, která je vzhledem k počtu obyvatel Karlovarského kraje téměř hraniční. Nemožnost dále stavebně upravovat stávající prostory z hlediska zázemí pokojů, logistiky a technologií nás omezuje v rozšíření kapacit například pro jednodenní péči, stacionáře atd.

 • Výstavbou nového pavilonu vytvoříme potenciál pro vznik komplexního hematoonkologického centra, demolicí nevyhovujících zastaralých budov získáme prostor pro výstavbu parkovacího domu. Nová střední zdravotnická škola v areálu nemocnice usnadní studentům zdravotnických oborů přípravu na budoucí povolání.
   

 • Realizace výstavby je rozdělena na dvě etapy s celkovou finanční náročností ve výši 2,9 mld. Kč
  1. etapa          1,9 mld. Kč  (v letech 2020 - 2028)
  2. etapa         1,0 mld. Kč  (v letech 2023 - 2030)
   

 • Vybudování nových prostor je cestou k soběstačnosti Karlovarského kraje v poskytování komplexní zdravotní péče a ke zvýšení kvality lékařské péče nejen pro občany Karlovarského kraje.

PROFESNÍ START V KRAJSKÉ NEMOCNICI

Co nabízíme?

 • Perspektivní a stabilní zázemí krajské nemocnice

 • Moderní pracoviště s přístrojovým vybavením a akreditací pro vzdělávání

 • Rychlý profesní růst pod odborným vedením školitele

 • Podílíme se na organizaci konferencí, seminářů či sympozií s cílem prohloubení vzdělávání našich zaměstnanců


Pro studenty a absolventy: exkurze, odborné praxe, studijní stipendia, finanční a časovou podporu dalšího studia při zaměstnání, možnost ubytování

Finanční benefity: zvýhodněné stravování s širokým výběrem, příspěvek na penzijní připojištění, krajské náborové příspěvky, příspěvek na bydlení, slevy v nemocniční lékárně, VIP ceny v síti prodejen elektroniky, výhodný mobilní tarif, výuka českého jazyka pro zahraniční zaměstnance

Péče o duši, tělo a rodinu: týden dovolené nad rámec zákona, 3 dny osobního zdravotního volna, bezplatný přístup do bazénu, slevy u cestovní kanceláře, volnočasové rodinné aktivity

Chceš se dozvědět více o pracovní uplatnění v KKN?

Napiš nám na: renata.mazelova@kkn.cz

fc_logo.png
linkedin.png
twitter-logo-png-circle-white-pictures-554478.png
kisspng-youtube-computer-icons-clip-art-png-youtube-play-button-5b5050cb3ad3f3.89793509153
KKN_Karlovarský kraj logo (Na záver digi
KKN_foto_TEAM.jpg
KKN_Živý kraj logo (Na záver digi stánku