inovujme1.png

Hlavným cieľom národného projektu je zvýšiť inovačnú výkonnosť slovenskej ekonomiky vo všetkých regiónoch Slovenska. Pomáha podnikateľom pri hľadaní inovatívnych riešení a zvyšovaní povedomia o význame inovácií. Jednotlivé aktivity projektu informujú firmy, zamestnancov, študentov stredných a vysokých škôl a širokú verejnosť o dôležitosti inovácií v každodennom živote a pomáhajú im samotné inovácie aj vytvárať.

Podnikatelia

Národný projekt inovujme.sk pomáha firmám inovovať svoje produkty a služby. Podnikateľom ponúka priamu finančnú pomoc prostredníctvom inovačných poukážok. K dispozícii sú im konzultanti v regionálnych konzultačných centrách v piatich mestách Slovenska. Len za uplynulý rok podporil v inováciách 225 slovenských podnikov v celkovej výške takmer 4 milióny eur.

inovujme2.jpg
inovujme3.jpg

Školy a verejnosť

Aktivity inšpirujúce novú generáciu inovátorov aj na stredných a vysokých školách inovujme.sk organizuje bezplatne po celom Slovensku. Učí mladých ľudí kreatívne myslieť a vytvárať nápady s podnikateľským potenciálom. Za 6 rokov svojho pôsobenia „zinovoval“ už viac ako 5 000 študentov na 220 workshopoch.

Hlavné aktivity

Inovačné workshopy

Súťaže

Podujatia

Publikácie

Televízny seriál a komunikácia na sociálnych sieťach

Analýzy a prognózy

Dôležitou oblasťou národného projektu inovujme.sk je aj zisťovanie aktuálneho stavu inovácií a podnikateľského prostredia na Slovensku. Materiály pripravuje analytický tím projektu pre vybrané sektory národného hospodárstva.

inovujme4.jpg

Hlavné aktivity

Kvantitatívne a kvalitatívne prieskumy

Ekonometrická analýza súčasného stavu a prognostika budúceho vývoja

Hodnotenie inovačnej výkonnosti ekonomiky SR

Certifikácia klastrových organizácií

Tvorba odborných publikácií, informačných materiálov a odporúčaní pre decíznu sféru SR

Kde nás nájdete?

  • inovujme.sk
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram