_12A1849.jpg
09-2018_GGE_Group_Logo-removebg-preview.png

O NÁS

GGE PATRÍ K POPREDNÝM SLOVENSKÝM ENERGETICKÝM SKUPINÁM, NA SLOVENSKU PÔSOBÍME UŽ 15 ROKOV. VO VIACERÝCH LOKALITÁCH NA SLOVENSKU VYRÁBAME ENERGIE EKOLOGICKÝM SPÔSOBOM, ČI UŽ NA BÁZE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIÍ, ALEBO TECHNOLÓGIÍ VYSOKO-ÚČINNEJ KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA.

Elektrinu a teplo pritom nielen vyrábame, ale aj priamo dodávame do domácností, firiem, nemocníc, či škôl. A to najmä cez systémy centrálneho zásobovania teplom v celkovo šiestich mestách na Slovensku. V spoločnostiach patriacich do GGE Skupiny pôsobí 320 odborníkov, ktorí sa starajú o bezproblémové a komfortné dodávky energií našim zákazníkom.

Screenshot 2022-10-17 152809.jpg

V našom podnikaní je kľúčová spoľahlivosť a minimalizácia porúch či odstávok, aj preto sme za posledných 5 rokov na Slovensku investovali viac ako 12 mil. eur do inovácií a technologickej modernizácie. Vďaka silnému zahraničnému vlastníkovi, britskému investičnému fondu Infracapital, ktorý sa po celom svete špecializuje práve na oblasť energetickej, telekomunikačnej a vodárenskej

infraštruktúry, máme výnimočné know-how z celého energetického cyklu od výroby až po koncového užívateľa. V čase rekordných cien energií je strategickou výhodou, že máme priamy kontakt s trhom a burzami nie len z pohľadu predávajúceho ale aj kupujúceho. GGE Skupina totiž energie nie len vyrába ale aj priamo dodáva domácnostiam alebo firemných klientom.

Screenshot 2022-10-17 154110.jpg

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC O JADRE NÁŠHO PODNIKANIA?

Predstaví vám ho Jerome Valette, riaditeľ segmentu výroby tepla a elektriny.

Trvalo udržateľný rozvoj a spoločenská zodpovednosť nie sú pre nás len frázy. V GGE Skupine sa plne prihlasujeme ku konceptu ESG (ekológia, sociálna oblasť a riadenie), ktorý tieto témy prenáša do investícií a nášho každodenného fungovania. Veľká časť nášho podnikania súvisí s výrobou tepla, ktoré je zo svojej podstaty veľmi lokálna činnosť. Sme priamou súčasťou miest a komunít ktorým slúžime a to nie len cez naše podnikanie ale aj cez našich

zamestnancov, ktorí z týchto obcí pochádzajú. Aj preto je pre nás kľúčové investovať do rozvoja komunít, ekologických riešení s cieľom znižovať našu uhlíkovú stopu či ísť príkladom v transparentnosti. Či už je to vzdelávanie, podpora študentských prác, investície do športu alebo napríklad dobrovoľnícke natieranie plotu na škole či zriadenie komunitnej záhradky, cieľom je podeliť sa o náš úspech s našim okolím.

DJI_0054.jpg

POSLANIE + HODNOTY

POSLANIE NÁŠHO PODNIKANIA JE JEDNODUCHÉ.
NAŠIM ZÁKAZNÍKOM CHCEME PRINÁŠAŤ ČISTÚ ENERGIU – SPOĽAHLIVO, BEZ PLYTVANIA A ZA ROZUMNÚ CENU.

Hlavné hodnoty GGE skupiny sú:

ODBORNOSŤ

Screenshot 2022-10-17 155950.jpg

ANGAŽOVANOSŤ

Screenshot 2022-10-17 155954.jpg

DÔVERYHODNOSŤ

Screenshot 2022-10-17 155959.jpg

JEDNODUCHOSŤ

BENEFITY

Benefity, ktoré zamestnancom skupiny GGE ponúkame, sú ocenením úsilia a prístupu k práci. Chceme investovať do budúcnosti našich zamestnancov či už prostredníctvom príspevku do 3. dôchodkového piliera alebo profesionálneho rozvoja.

Pri nastavovaní systému benefitov v skupine nezabúdame ani na oddych. Podporujeme tímovú spoluprácu firemnými eventami a teambuildingami. A v našom výrobnom sektore ponúkame kratší pracovný čas.

ODBORNOSŤ

STRAVOVANIE JE NADŠTANDARDNÉ

Na každý obed prispievame viac ako ukladá zákon.

Screenshot 2022-10-17 162157.jpg

VIAC ČASU S RODINOU

Vo výrobe a distribúcii máte kratší pracovný čas. Pracovný úväzok 37,5 hodiny týždenne znamená ročne o 3 týždne voľna viac na relax a čas s rodinou.

Screenshot 2022-10-17 162144.jpg

S NAMI SA ROZVÍJATE

Máte možnosť zapojiť sa do jazykového vzdelávania, vytvárame rozvojové programy a orientačné programy pre nových zamestnancov.

Screenshot 2022-10-17 162149.jpg

MYSLÍME NA VAŠU BUDÚCNOSŤ

Sporte si na svoju budúcnosť a využite príspevok do 3. dôchodkového piliera. Pri odchode do dôchodku vás čaká aj odchodné nad rámec zákonného minima.

Screenshot 2022-10-17 162202.jpg

SILNÝ A ZDRAVÝ TÍM

Zapojte sa do firemných eventov, športových podujatí, teambuildingov či firemných večierkov. Vybudujme spoločne tímového ducha a príjemnú pracovnú atmosféru.

Screenshot 2022-10-17 162207.jpg

O ÚSPECH SA DELÍME

Ak sa spoločnosti darí a dosahuje plánované výsledky, pocítite to aj vy, a to prostredníctvom ročného bonusu.

Screenshot 2022-10-17 162149.jpg

TO NIE JE VŠETKO

Vaše pracovné a osobné jubileá si ceníme aj finančne. Nezabúdame ani na vaše rodiny – detičkám pripravujeme mikulášske balíčky a poskytujeme vianočné poukážky. Finančne vás podporíme aj pri rôznych životných situáciách, ako je napríklad narodenie dieťaťa.

KARIÉRA / VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE

ZAUJALA VÁS PRÁCA V GGE SKUPINE?
NEVÁHAJTE A POZRITE SI

HĽADÁME ŠIKOVNÝCH ĽUDÍ PO CELOM SLOVENSKU.

Ak však v súčasnosti nemáme otvorenú žiadnu pozíciu vo vašom meste, neváhajte, váš životopis s krátkym motivačným listom nám môžete zaslať na gge@gge.sk. Po poskytnutí podpísaného oznamu o spracovaní osobných dát dotknutej osoby vás zaradíme do našej databázy uchádzačov o zamestnanie. Radi vás oslovíme v prípade vyhovujúcej voľnej pracovnej pozície v ktorejkoľvek spoločnosti patriacej do nášho portfólia.