fvt-tuke-meta_edited.jpg

FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

#VYUŽISVOJPOTENCIÁL

MODERNÉ TECHNOLÓGIE A ODBORNOSŤ POSKYTUJÚ NAJVYŠŠIU ÚROVEŇ VZDELANIA

Študuj na fakulte, o ktorej je známe vzdelávanie inovatívnym prístupom, ktorý sa zameriava predovšetkým na budovanie kritického, analytického a systémového myslenia. Navyše sa zameriava na podporu schopností spolupracovať s ostatnými v tímoch - zručnosti, ktoré sú dôležité pre trh práce.

Na našej fakulte nebudeš pracovať len v teoretickej rovine! Mentoring špičkových profesorov ti umožní podielať sa a byť tak súčasťou reálnych projektov v spolupráci s podnikmi a organizáciami v daných odboroch. U nás predsa študuješ s praxou! Pri výučbe berie fakulta za samozrejmosť pozorne sledovať a reagovať na najnovšie poznatky a výskum v oblasti programu. Určite ťa poteší aj moderné prostredie prispôsobené potrebám mladej generácie. Neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania je najnovšie technologické vybavenie. Fakulta víta a rozvíja kreativitu a proaktivitu svojich študentov aj prostredníctvom podpory najnovšieho technického vybavenia.

Prijímanie na fakultu prebieha bez prijímacích skúšok a svoju prihlášku si môžeš zaslať do konca marca.

Nezmeškaj termín a #VYUŽISVOJPOTENCIÁL!

graduation.png

Všetky naše programy sa neustále vyvíjajú v úzkej spolupráci s odvetvím, na ktoré ťa pripravujú. Preto budeš mať vysokú mieru uplatnenia sa ako absolvent.

signpost.png

Poskytuje pestrý priestor pre využitie tvojho voľného času mimo študentských povinností. Nesklame ťa kultúra, šport, príroda či rôzne poskytované služby.

automatization.png

Fakulta sa môže pochváliť neustálou modernizáciou priestorov, vybavenia budov, učební a samotnej techniky. Kontinuálny vývoj poskytuje okamžitá reakcia na najnovšie trendy a inovácie.

04.jpg

MODERNE VYBAVENÉ UČEBNE

06.jpg

4338 ÚSPEŠNÝCH ABSOLVENTOV

partneri.jpg

71 PARTNEROV Z PRAXE

01.jpg

ŠTIPENDIA, PODPORA MOBILITY A STÁŽE

03.jpg

VYSOKÁ MIERA UPLATNENIA

02.jpg

31 ODBORNÝCH LABORATÓRIÍ

parallax03.jpg

Nasmeruj svoje kroky k úspešnej budúcnosti a vytvor si tak vlastnú cestu objavovania.


Všetky naše programy sa neustále vyvíjajú v úzkej spolupráci s odvetvím, na ktoré ťa pripravujú.

Vybrať si môžeš z týchto programov:

  • SMART TECHNOLÓGIE V PRIEMYSLE

  • POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

  • TECHNOLÓGIE AUTOMOBILOVEJ VÝROBY

  • PRIEMYSELNÝ MANAŽMENT

  • OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

ZAPIŠ SA NA ŠTÚDIUM EŠTE DNES​​

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube