Partnerský balíček:

  • prenájom online priestoru na prezentovanie aktivít partnera,

  • organizačné zabezpečenie služieb súvisiacich s účasťou na programe podujatia (napr. zabezpečenie online streamovania a iné),

  • technické zabezpečenie a ostatné súvisiace služby s prenájmom online priestoru.
     

Suma: 3 000 eur bez DPH, (3 600 eur s DPH)